Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – vývoj životních forem na Zemi

14. část

Pracovníci Světla jsou duše, které žily i v jiných realitách velmi mnoho životů před tím, než se inkarnovaly na Zemi. Tohle je to, co je odlišuje od pozemských duší. Pozemské duše jsou duše, které se ve fyzických tělech inkarnovaly na Zemi poměrně brzy ve svém vývoji jako individuální jednotky vědomí. Dalo by se říci, že svůj cyklus pozemských životů započaly, když byly jejich duše v dětském stádiu. V té samé době duše pracovníků Světla už "dospěly". Prošly již mnoha zkušenostmi a vztah, který měly s pozemskými dušemi, může být přirovnán jako vztah rodiče a dítěte.

Vývoj životních forem na Zemi byl úzce provázán s vnitřním vývojem pozemských duší. Přestože žádná duše není vázána na konkrétní planetu, pozemské duše by se daly nazvat domorodci vaší planety. Je to proto, že jejich růst a rozšiřování se přibližně shoduje s množením životních forem na Zemi. Na biologický vývoj života na Zemi je nazíráno na pozadí spirituální potřeby po zkoumání a prožitku na straně pozemských duší. Tato potřeba či touha po bádání přivedla k životu na Zemi bohatou rozmanitost životních forem. Jak jsme již řekli, tvoření je vždy výsledkem vnitřních hnutí vědomí. Ačkoli evoluční teorie, v současnosti přijímaná vaší vědou, do jisté míry správně popisuje vývoj životních forem na vaší planetě, zcela postrádá vnitřní pohnutku a skrytý motiv za tímto hluboce tvořivým procesem. Rychlé množení životních forem na Zemi bylo způsobené vnitřními pohyby na úrovni duše. Jako vždy, duch (duševní stav) předchází tomuto procesu a pak vytváří hmotu. Nejdříve se pozemské duše inkarnovaly ve fyzických formách, které nejlépe vyhovovaly jejich plně nevyvinutému smyslu sebe sama: do jednobuněčných organismů. Po období získávání zkušeností a začleňování těchto zkušeností do svého vědomí vzrostla potřeba po komplexnějším způsobu fyzického vyjádření. Z tohoto důvodu vznikly komplexnější životní formy. Vědomí vytvořilo fyzické formy, aby odpovědělo na vnitřní potřeby a touhy pozemských duší, jejichž kolektivní vědomí obývalo Zemi. Vznik nových druhů a vtělení pozemských duší do jednotlivých členů těchto druhů představuje velkolepý experiment života a vědomí. Přestože je evoluce řízena vědomím, nenásleduje náhodou předurčenou linii vývoje. Je to proto, že samo vědomí je svobodné a nepředvídatelné. Pozemské duše experimentovaly s různými druhy živočišných forem života. Obývaly několik typů fyzických těl ve zvířecí říši, ale ne všechny zakusily stejnou linii vývoje. Cesta vývoje duše je mnohem pestřejší a dobrodružnější, než si umíte představit. Neexistují nad vámi či kolem vás žádné zákony. Sami jste zákonem. Když tedy například toužíte zakusit život z hlediska opice, můžete se v určitém okamžiku v čase ocitnout v těle opice od narození nebo jen jako dočasný návštěvník. Duše, zvláště mladá duše, vyžaduje různé prožitky a chce se vyjádřit. Toto nutkání prozkoumávat vysvětluje rozmanitost životních forem vzkvétajících na Zemi. V rámci tohoto obrovského experimentu života označil vzestup lidské formy života na Zemi začátek důležitého stádia ve vývoji vědomí duše.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – vývoj životních forem na Zemi

02.01.2020

Rychlá navigace: