Souvislosti, které všude nenajdete

Židovské krvavé božstvo nitra země si na sebe pouze obléklo gnostického Krista, aby mohlo kriminální hubení našeho vnitřního Člověka dál nerušeně pokračovat

V židokřesťanství se sice objevují výrazy "duše" a "tělo", ale jsou spolu jakoby v rozporu – "hádala se duše s tělem". V procesu důkladného vykrádání původní duchovní školy a toho, co Židé zcizili u gnostiků a použili ve svém náboženství, nám v židokřesťanství tento zásadní rozdíl filosoficky i prakticky zmizel. Tento veledůležitý fakt byl však při ohlušujícím se zaklínání židokřesťanským "duchovnem" a "naší specifickou duchovní tradicí" potom rozvinut s celou tou jejich odpudivou hereckou školou k poctě židovského boha. Všem těm západním lidem, včetně věřících křesťanů, kteří se nikdy nevzdělávali indoevropskou duchovní tradicí, ale bohužel zcela unikla podstata skutečné duchovnosti. Oni uvěřili té židokřesťanské, protože žádnou jinou ani neznají, protože ta původní byla systematicky a důsledně vykořeňována a ničena.
Tak se stalo, že západní křesťan byl záludným způsobem a dle údajné "duchovní tradice" velkým podvodem nasměrován k naivnímu zbožšťování světských sil a světa "těla a jména". Tak byla nahrazena původní obrana vnitřního Člověka židokřesťanskou obranou těla člověka a jeho choutek. Židovské krvavé božstvo nitra země si adoptovalo a pak pouze obléklo na sebe gnostického Krista, aby byl nevědomý "malý člověk" oklamán a kriminální hubení našeho vnitřního Člověka mohlo dál nerušeně pokračovat.
Člověk v těle je na základě židovského pohledu na svět, úplně oddělen od skutečného Boha Dárce. To, co je v indoevropské duchovní škole v nejužším vnitřním spojení, je tady právě tou největší vzdáleností. To je charakteristický rys, který pochází ze židovství. Tím, že "Bůh" je prostě a jednoduše pouhým Výrobcem, Demiurgem, Stvořitelem, který, co si usmyslí, to vyrobí, jak to židokřesťanská koncepce prezentuje, tak zde nemáme ani památky po indoevropském kultu vnitřního ohně. Takový "křesťan", který věří na Stvořitele – "Výrobce", nepěstuje "tapas", protože je oddělen ve své náboženské praxi právě od vnitřního procesu křesání Světla poznání.
V Bibli sice najdete, že bůh je "oheň všespalující", ale to je naprosto scestná interpretace Agniho, protože právě "oheň všespalující" je v pravé duchovní škole Ďábel a nikoliv Bůh! Židé jsou schopni se řídit pouze vším vnějším – kabátem, oděvem, zkrátka pouze formou, protože jejich nitro nic světelného nepřijímá. Indický "agni" coby hořící oheň nebo "átar" Peršanů jsou pouhými vnějšími symboly, "obrazem" v tomto světě hmoty, nikoliv tou důležitou podstatou! Židovským "vygumováním" tohoto symbolu jsme byli v rámci biblické tradice odděleni od pravého pěstování vnitřního duchovního ohně, který je tou základní životní inspirací. Člověk tak začal vnitřně vychládat, začal pragmatičtět, začal povrchnět. Pěstuje "oheň" jen ve formě žádostivosti, lačnosti, a vnitřní bohatství je vyměňováno za bohatství vnější – za majetek! Tak byl Židy proměňován védský kult posilování vnitřního Člověka, soucitu, ryzího bratrství a lásky za kult peněz, zlata, moci a vlivu...

Židovské krvavé božstvo nitra země si na sebe pouze obléklo gnostického Krista, aby mohlo kriminální hubení našeho vnitřního Člověka dál nerušeně pokračovat

19.12.2022

Rychlá navigace: