Souvislosti, které všude nenajdete

Zlo je setrvávání v neprobuzenosti

Důležitou podstatou staré indické školy je pravé učení o tom, co je dobro a zlo. Zlo je definováno jako setrvávání v neprobuzenosti, pocházející z omámenosti světem těla a jména. "Ten světem jatý", to jsou všichni ti, kteří jsou právě takto strženi světem, a proto zabíhají do omylu a ztotožňují své pravé "Já" se světskou rolí, se svým chtěním a v této omylnosti není prostor pro pravdivý, klidný a "objektivní" pohled na vše.

Takový člověk je viděn jako "zajatec", "vězeň", je to zajatec svých smyslů, tužeb, hladu a žízně, sexuálních choutek, a tím pádem není sám sebe mocný, je "stržený", nemá sám sebe v moci, protože je v moci něčeho či někoho jiného.

Čili abychom se vůbec dozvěděli pravdu, abychom se dokázali podívat pravdě do očí, tak musíme především roztrhnout podle indické filosofie tuto vazbu, musíme rozevřít "Buddhovo oko" neboli ty světské antagonismy "nebe a zemi" od sebe, oddálit je a vytvořit tak prostor míru, prostor "zření" – a to je to "pravé místo", o které v celé indické filosofii jde.

Kapila se zmiňuje o tom, že naším úkolem je nalézt takovou rovnováhu, aby spojení všech těch tří sil, které on nazývá tamas, radžas, sattva, vytvořilo "plamen podobný hoření svíčky". Aby se sattvická část mohla projevit a dostala se do toho "středu", mohla začít působit a mohla stoupat vzhůru, tak k tomu také potřebuje tamas a radžas! Kapila to vidí tak, že celý tento svět je vzněcovačem té síly poznání, která stoupá jako zapálený oheň vzhůru. A jde o to tento "oheň" udržovat, aby vzniklo Světlo poznání, a my jsme viděli a věděli.

Jakmile je špatný poměr mezi gunami, jakmile sattva není ve středu, jakmile tedy jsme ztratili rovnováhu gun, tak nedokážeme zapálit svíčku a ten oheň života nebude hořet správně. Buddhisté v tomto smyslu často mluví o "neproschlém dřevě", v podobenství o mokrém dřevu, ze kterého oheň nevykřešeme, kdy je potřeba "dřevo" (tím je myšleno naše tělo) vysušit, aby to tělo bylo připravené a zbavilo se "ásav" – nánosů a vlivů "spodní vody", myšleno duchovně.

Zlo je setrvávání v neprobuzenosti

08.02.2023

Rychlá navigace: