Souvislosti, které všude nenajdete

Jemnohmotné tělo s člověkem neumírá

Sámkhya rozvinula učení, které dnes dobře známe z hinduistické tradice, o tzv. "jemnohmotném těle". Sámkhya to vidí tak, že duch je jediný nehmotný, je jediný skutečně bez vztahu k časoprostoru a fyzice, kdežto vše ostatní a to včetně duše, je vlastně hmotné. V případě kvalit psychických, kvalit duše a vnitřních daností, mluví o "jemnohmotném těle".
Podle sámkhye vzniká z prakrti nejprve "buddhi" – "rozum" nebo "inteligence", z buddhi potom "ahamkára", to jest povědomost "já", která je vlastní každé živé bytosti, z ahamkáry potom "manas" – "mysl". A to vše spolu se smyslovými orgány tvoří tzv. "súkšmam šaríram", "jemnohmotné tělo".
Toto jemnohmotné tělo potom neumírá s člověkem, když zemře jeho hrubohmotné tělo, ale právě ono je nositelem "karmanu", to je nositelem skutků, prožitků a realizovaných i nerealizovaných tužeb, takže to jemnohmotné tělo jde dál přes mnoho zrozených těl, jako nosič karmy. Toto jemnohmotné tělo přetrvává dál ve spojení s tím ještě nepročištěným duchem – Purušou, celou tu dobu až do jeho konečného prohlédnutí.
Buddhi je základní orgán rozlišování a je nazýván jako "To velké". Poměr buddhi a Puruši je asi takový, "jako poměr ministra ke králi", jak se píše v sámkhye, tzn., že buddhi je v přímém servisním vztahu k Purušovi, a právě buddhi mu představuje náš svět a prostřednictvím buddhi se Puruša všechno dovídá.
Buddhi je také sídlem tzv. samskár, což jsou vytvořené dispozice či danosti, které povstávají z minulých životů. Proto má buddhi jemnohmotné tělo a s ním také paměť, která přesahuje individuální bytí.
Dispozice, samskáry, kterými je buddhi naplněno, se nazývají také "vásaná" (doslova "vázanosti", což jsou jakoby "vůně", kterými je buddhi provoněno). Prostřednictvím nich je vytvořena orientace nebo osobnost každého člověka. Je tomu tak proto, že vnitřní proces zanechává v buddhi stopu, která zde zůstává jako takové semínko v zemi, což je dispozice nebo otevřenost k tomu, co už bylo jednou jakoby iniciováno. Odtud potom dochází k tomu nasměrování, k těm všem náklonostem, talentům, co člověk ve svém životě shromažďuje, na co se zaměřuje, a co vytváří jeho další život.

Jemnohmotné tělo s člověkem neumírá

31.01.2023

Rychlá navigace: