Souvislosti, které všude nenajdete

Je Auroran reptiliánský zloduch?

Je zajímavé kolik negativních a zase naopak velmi pozitivních emocí vzbuzuje Auroran a jeho přinášené poselství. Je neuvěřitelné kolik potrefených osob se ozývá, cítí se ohroženo a jejich programy, které je dlouhodobě ovládaly, bijí na poplach, aby se semkly a toho "zloducha", který říká něco, co se jim nelíbí, co v žádném případě nechtějí přijmout, čeho se nechtějí vzdát, zase kolektivně odsoudili, prohlásili ho za podvodníka, reptiliána, nepřítele lidstva s naprosto divnými vibracemi. Viní ho z manipulací, lži, z obohacování. Říkají, že ho nechtějí soudit, ale prý je to o pravdě, kterou si máme zjistit a načíst (to mi připadá obzvlášť velmi úsměvné a už vidím ty davy, jak sjíždí "kanály" Čt, Primu a Novu a hledají tu pravdu, navštěvují kni-hovny, aby prozřely nebo se ladí na všechny ty Choboty, Chvátaly, Příznaky transformace či Cesty k sobě a třeba Svobodný vysílač Morava, kde se zaručeně mluví jen čistá pravda a vystupují ti prověření esoterici, kterým jde pouze o probouzení lidí a v žádném případě ne o osobní exhibicionismus, propagování svého "duchovního ega" a už v žádném případě nejde "byznys" a vydělávání peněz. Zde je všechno zřejmě v naprostém pořádku, protože nikdo tak vehementně neprotestuje, tak jako v případě Aurorana...
Rozhořčené hlasy nás naléhavě varují, abychom se nedali zatáhnout z tohoto "čistého světa" do marasmu, který hlásá Auroran, neuvízli v něm a nepřišli o své "vysoké vibrace" nebo dokonce o celou svou už skoro "transformovanou duši". Auroran je prý narušená osoba, co si vymyslela příběh, že je mimozemšťan, říká věci, které má pouze naučené, dělá z lidí blbce a na jejich úkor se obohacuje, propaguje černou magii se sexuálním podtextem, má sklony k pedofílii a pozor pokud by snad říkal i něco pravdivého, (co si někde našel), tak byste v případě poslechu dávali svou energii psycho narušené osobě. Dále jsem se dozvěděl, že ten, kdo to na astrále "umí", tak své vysílání naprogramuje tak, že se posluchači dostanou do závislosti jeho egregoru, jsou ztraceni a "cosi" je nutí pořád poslouchat jeho pořady, i když oni sami nechtějí. Pak nekriticky přebírají všechny jeho informace, stanou se nenávratně závislými na jeho nízkovibračních energiích, které následně poškozují jejich duši. Tak toto už naopak zní jako jasné negativní programování a zastrašování: "Jenom si prosím vás v žádném případě nepouštějte Aurorana, protože pak byste se mohli infikovat hroznými jedovatými informacemi a v noci vám navíc Auroran 'sebere duši'!"
Takové kolektivní programování názorů lidí od některých "zavedených a osvědčených autorit" ale slaví úspěch. Vnímají jeho "divné frekvence" a dokonce i jeho "silný vibrační propad". Sice říkají, že každá zkušenost či alternativní informace jsou pro ně dobré, ale zkušenost s bytostí Auroran prý rozhodně nepotřebují...
Pokud shrneme fakta, tak jako první se vydal do války proti Auroranovi a vytasil boží meč, jak to vznosně prohlásil ve svém pořadu Svobodného vysílače Morava (evidentně silně ovlivněný kostelem) hlavní protagonista Radek se svými církevními našeptávači. Svou interpretaci "Boha" a postojem k náboženským manipulacím a stále fungujícím zotročujícím církevním programům lidstva si tady Auroran znepřátelil stále ještě velmi početnou církevní obec.
Další nepřátele získal svým nekompromisním sdělením, že probuzení, vědomí a vysokofrekvenční lidé nepojídají své kamarády – zvířátka. Ti, co takhle činí, mají tyto možnosti: buď vše ignorují, nebo pod tíhou argumentů a své intuice změní své stravovací návyky nebo se budou dále podílet na masožravých "satanských radovánkách" a budou si při těchto "hodech na mrtvolách" dále myslet, že jsou už takřka transformovaní, "vědomí" a prohlásí Aurorana za troufalé, hloupé individum. Z této závislé skupiny na mase a salámech se vytvořila další velmi početná skupina jeho odpůrců.
Další Auronovi nenávistníky tvoří ti ezoterici, kteří si z "duchovnosti", probouzení a transformace udělali výnosný "byznys", a které navíc ovládá jejich nabubřelé duchovní ego. Auroranova kritika přemrštěného vydělávání na vykulených a zmatených lidech a hraní si na esoterické odborníky a polobohy přinesla Auronanovi další nepřátele. Když k tomuto výčtu jeho "oduševnělých odpůrců" přidáme jeho skutečné nepřátele, proti nimž Auroran tvrdě vystupuje, a které nemilosrdně kritizuje a odhaluje: příslušníky Deep state a jejich přisluhovače, veškeré politiky, zaprodané lékaře a všechny ty, kteří stále udržují celý tento temný systém při životě a zneužívají ostatní bytosti, tak to už je skutečně početná armáda těch, kteří chtějí Aurorana umlčet a udělat z něj toxickou bytost, kterou je přinejmenším potřeba ignorovat.
Nerozumím všem těm, kteří touží po odhalení, pravdě, transparentnosti a vymanění se z otroctví, které svírá tak dlouho tuto planetu, že místo toho, aby se postavili skutečným lidským nepřátelům, marní čas konfrontaci a Auronanem, který evidentně stojí na straně Člověka, ať se jeho informace jeví jakkoliv neuvěřitelné. Samozřejmě, že v době, kdy kolem nás je 95% oficiálních informací manipulace a ovládací programy lidí nebo zastřená lež, je třeba pracovat s každou informací kolem nás velmi uvážlivě, včetně těch od Aurorana, protože pro běžného člověka je velmi těžké a problematické se zorientovat a pochopit, co se to kolem něho vlastně děje a zejména poznat, co je lež a co je pravda!
Auroran, ať už se to někomu líbí nebo ne, vnesl bezpochyby do zatuchlého esoterického rybníka čerstvou vodu, tím že přinesl zcela nový pohled na to, jak funguje celý mimozemský Vesmír, přinesl svou verzi našich přísně utajovaných dějin a pojmenoval hlavní viníky našeho současného zotročení (Anunnaki). Nekompromisně popsal to, co brzdí lidi v jejich transformaci. Prokázal svou lidskost a soucit a to i při svém přisprostlém a trochu meomaleném vyjadřování, kterým cíleně sráží svoji osobnost, aby co nejvíce zamezil zbožšťování své osoby. To také neustále deklaruje a připomíná, že není žádný "bůh", ale jen posel, který přinesl lidem důležité informace, aby se zorientovali, pochopili alespoň ty největší manipulace a ti, u kterých to je možné, odstranili své chyby a připravili se na svůj vzestup.
Není potřeba Aurorana zbožňovat, ale ani ho dehonestovat. Je třeba jeho výklad brát jako slova posla, který nám sděluje svou pravdu a poselství. Posli měli přece vždy ochranu, nikdo je nezabíjel, neodsuzoval je, a ani jim nenadával, protože pouze přinášeli poselství odněkud někam. Auroranovo poselství je natolik originální, že nepochází jen z běžných pozemských zdrojů. Je dokonce tak revoluční, že se mu zdráhají naslouchat i ti "pokročilí probuzení". Matou je Auroranovi frekvence a to, že na ně působí nějak divně. Ano je zřejmé, že s ním neladí ani nejsou v harmonii, ale je to proto, že Auroran je nízkobvibrační bytost, jak mnozí tvrdí nebo naopak je svou vibrací vysoce převyšuje a oni se nejsou schopni sladit s některou z jeho harmonických frekvencí a pak je z jeho slov "bolí hlava". Já, za mě, doporučuji jeho videa shlédnout, tak jak posloucháte jiné alternativní pořady a věcně posoudit, co je pravda a co by pravda v budoucnu mohla být, až dojde k plnému odhalení na naší planetě Zemi.

Je Auroran reptiliánský zloduch?

01.02.2023

Rychlá navigace: