Souvislosti, které všude nenajdete

Pozor, pozor, toto není ta správná cesta

Celá prehistorie lidstva a celý starověk byl založen na duchovních základech. Naše zdeformovaná společnost nám z hlediska dnešní užitkovosti, ziskuchtivosti a nasměrování pouze na větší a větší zisk, dezinterpretuje celou skutečnou historii lidstva. Je nám zamlčováno, že náboženství dříve prostupovalo celou společností, a že celý svět byl plný chrámů, květinových obětí, kněží a liturgií, které vštěpovaly a připomínaly lidem to, co je v životě nejdůležitější. Materialistický výklad dějin nám o této tradici nic neříká, aby nás náhodou neinspiroval. Snaží se interpretovat život v minulosti jen prostřednictvím uměle utvářené mainstreamové propagandy a zmanipulované historie, která byla dopředu připravena na základě globálních řídících procesů. Výsledkem je podpora konzumního plytkého života, šílená kultura a zoufalé vztahy ve společnosti, jaké dnes kolem nás vidíme. Dnešní materialismus a pragmatismus nám zabraňuje pochopit védskou životadárnou filosofii, díky které jsme vznikli, žili jako skuteční lidské bytosti, a která byla zásadní náplní života našich prapředků, a na které se utvářel celý život společnosti.
Naši manipulátoři se v nás snaží posilovat představu, že vždy to bylo všechno pouze tak, jako dnes. Materialismus a jím seskládaná "historie" nám vykresluje jen to, co potřebuje a glorifikuje pouze sám sebe. Tvrdí nám, že každá společnost byla vždy založena na "obdivu k přírodě a jejím silám", na pragmatismu a na nelítostném "boji o život", na nekonečné žádostivosti, na dobyvačných válkách a vyvražďování původních obyvatel "ve volné soutěži". Ale vzdělanost ve věcech duchovních a znalost védské filosofie nám říkají zcela něco jiného o naší historii, o původní roli Člověka i o smyslu života.
Silnější než všechno násilí a armády světa je pevné lidské přesvědčení a prozření, kdo je opravdový Člověk, jaký je smysl jeho života na zemi a poznání, co je svět a jací hráči se na tomto poli střetávají. Při našem hledání smyslu života není lepší inspirace a větší ideál nežli dávné védské uctívání, pěstování a bránění kvalit "duchovního dokonalého Člověka" – Puruši, coby dárce života a Světla poznání. Ten stojí podle Védy věčně nad vší formou a hmotou, a jako "Mitra", védsky "Přítel" je přítomen také v srdci každého člověka, který se řídí svým Svědomím.
V době hlubokého úpadku, kdy partikulární síly částečnosti a egoismu ovládly lidskou společnost, útočí na samu podstatu světa a základní kvalitu člověka, je třeba se vrátit ke svým hlubokým lidským kořenům, pochopit dědictví védské moudrosti a poučit se z ní. Ta "obrana Člověka" se děje všude v indoevropské duchovní tradici a proto se děje také ve Védántě, Tak směřuje lidská duše ke konečnému osvobození z klamu. Prvním poznatkem, když začínáme pronikat do Védánty je, že jsme obklopeni světem smrti, který se nám však snaží tu svoji "světskost" vykreslit v těch nejkrásnějších barvách. Jsme neustále vtahováni do světského "pozitivismu". Jsme vtahováni do světa nenasytnosti, lačnosti, který na nás ze všech stran volá, jako na jarmarku: "Užij si! Je tu krásně! Toto je ten pravý smysl života!" Avšak celá Védánta nás upozorňuje: "Pozor, pozor na ten světský pozitivizmus, to není ta správná cesta!"

Pozor, pozor, toto není ta správná cesta

21.11.2022

Rychlá navigace: