Souvislosti, které všude nenajdete

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (2. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(2. díl)

Zdá se, že ti, které nazýváme Illumináty, tedy ti, co spoluovládají v současné době planetu, mají agendu, kterou založili na genetickém mixu původního pozemského genomu a minimálně 12ti druzích genomů mimozemských ras. A jak plynula staletí a tisíciletí, tak se přidávaly další a další genetické prvky k těmto druhům. Takže tu nyní na planetě Zemi existuje obrovská sbírka ras a genetik. Tak se planeta Země včetně vás stala genetickou knihovnou naší galaxie a od nás se očekává, že budeme strážci této genetické knihovny – v nás samých a v našich dětech. Zjevně také existuje rostlinná a živočišná knihovna Země.

Existují pouze dvě cesty a každý z nás si nakonec bude muset jednu z nich zvolit. Tmavá strana si svoje nasměrování již vybrala, je to směřování k robotickým necitlivým superbytostem. Prosazuje a všemožně podporuje směr, který můžeme nazvat jako trans-humanizmus. Tato cesta potlačuje přírodní a všelidské prvky a naopak rozvíjí technologie, robotiku, nanotechnologie a umělou inteligenci. Je to cesta, na které by mělo být lidské tělo doplňováno o nejrůznější segmenty umělé inteligence, je to cesta postupného odlidšťování a nahrazování biologického, přirozeného za neživé a umělé. Je to cesta postupného pohlcení a ovládnutí Člověka Umělou Inteligencí.

Světlu a Dobru nakloněná strana ví, že stejné superschopnosti člověk dosáhne postupně i přirozenou cestou, důslednou detoxikací, odkovením a odstraněním všech fyzických, chemických a frekvenčních implantátů a nánosů, kterými byla lidská těla cíleně zatěžována, čímž byla postupně degenerována a postupně zbavena svých původních superschopností. Bez ohledu na naše genetické uspořádání jsme schopni postupně znovu nabýt všech těchto super-schopností a docílit všeho, co chce udělat tmavá strana prostřednictvím nanotechnologie a nejrůznějších implantátů. Temná strana se snaží urychlit náš "rozvoj" jen technickými a umělými prostředky, abychom neměli čas se probudit a nezjistili, že tato cesta rozvoje směřuje k robotizaci člověka a končí v pekle totálního odcizení, potlačení jakékoliv lidskosti, zotročení a v definitivním zatracení. Jinými slovy vám ONI nechtějí dát čas na to, abyste v sobě dokázali rozvinout evoluční změny přirozeně a v souladu s ostatními pozitivními, světelnými principy a civilizacemi.

ONI jsou charakterizovaní jako "skrytá sila nad ostatními". A účelem, proč jsou zde na této planetě, je, že se zde snaží uskutečňovat invazi, postupně kumulovat kontrolu nad celou planetou a zneužívat lidi pro své velmi neblahé cíle. Chtějí je používat jako: kreativní zdroje, otrockou práci, potravu, zdroj energie, zdroj sexuality, genetický materiál ad. Také se snaží znovu terraformizovat planetu, sobě na míru. Pokud to shrneme a pochopíme jejich scénář, tak nakonec zjistíme, o co tu vlastně jde. Aniž by to zaslepená a nevědomá většina lidstva tušila, právě probíhá neúprosná bitva o vaše srdce, mysl, duše a doslova i o vaši budoucnost. Je to válka proti vám i proti celé planetě Zemi a Vy se budete muset nakonec postavit jednoznačně na jednu nebo druhou stranu této války.

Nacházíme se v něčem, co by se dalo označit za neustále se měnící pole, ve kterém se stále mění informace a také probíhá pozměňování časových linií. To nejdůležitější o "co se tady hraje" je boj o to, jestli temné síly udrží jimi vytvořenou a maximálně podporovanou nízkovibrační časovou linii nebo se podaří probuzeným lidem a pozitivním světelným bytostem, kteří se snaží lidem v rámci svobodné volby lidstva pomáhat, posunout se do vyšší frekvenční dimenze. Všichni lidé by si měli uvědomit, že svou každodenní činností, svými myšlenkami, svou frekvenční hodnotou, svými cíli a záměry a každým momentem provádí volbu ve prospěch jedné či druhé časové a osudové linie. A mimochodem, tím, že hovoříte o temné straně a jejich činech, tak TO NEZNAMENÁ, ŽE JIM ODEVZDÁVÁTE SVOJI ENERGII a dáváte ji svou podporu. Protože to ONI záměrně vložili do oběhu jistý druh zavádějící interpretace, že pokud budete hovořit o tom, co Temnota připravuje, věnujete jí pozornost a údajně budete rozvíjet negativní myšlenky a tím ji budete živit. Není tomu tak! Je třeba, aby se lidstvo dozvědělo pravdu, ať už je jakkoliv krutá a je právě naopak nutné studovat a analyzovat negativní a temné strategie Temnoty, protože pokud lidstvo plně nevnikne do hloubky celé situace v níž se nachází, jak ve hmotné tak i spirituální oblasti, tak si vůbec neuvědomí, co se tady vlastně dělo a děje, a tudíž pak nebude schopno zpracovat všechny tyto velmi závažné informace, nedojde k jejich pochopení, k následnému poučení a jejich výslednému přijetí. Jen tímto si lidstvo už jako vědomý a sebevědomý subjekt vystaví základ pro svou zcela novou a "světlou" perspektivu a jeho kolektivní vědomí získá "doživotní" nesmírně důležitou imunitu proti smrtící "infekční" nákaze Temnoty, Zla a hrozby Umělé Inteligence.

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (2. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

14.07.2020

Rychlá navigace: