Souvislosti, které všude nenajdete

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (3. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

(3. díl)

Čím více budete chtít vědět, tím více získáte poznání, což je jedním z vašich hlavních úkolů ve vaší úloze zde na Zemi a jedním z důležitých principů vaší "mise" zde na Zemi. Touha po poznání vás automaticky přivede k tomu, co se zde na Zemi skutečně děje. Ukáže vám správnou cestu, abyste nezůstali zaslepení, nešli špatným směrem a abyste se zde jen neholedbali v rádoby "osvíceném stavu" (jako pravdoláskaři). Vaše cesta není spojena jen s úkoly, pokyny a radostmi ega, ale podle mého názoru jsme zde hlavně proto, abychom prokoukli Matrix a uviděli přes iluzi, která je všude okolo nás a pochopili, kým skutečně jsme a zavnímali to, že jsme sem jako duše a duch přišli navštívit tuto planetu. Měli bychom přijít na to, proč jsme přijali svá lidská těla a za jakým účelem. Naše přítomnost je zde unikátní a velmi důležitá z hlediska celkového dění i výsledku celé "vesmírné hry". Nikdy se nepovažujte za méněcenné a bezvýznamné, protože každý z nás je naopak velmi důležitý. Toto temná strana velmi dobře ví a to je také důvod, proč nás tak všechny bedlivě sleduje.

Jsme vtaženi do světových a vesmírných válek různých mimozemských civilizací, aniž to většina lidí tuší (Nordici, Greyové, Reptiliáni, Anunnaki, Archonti, UI). Clifford Stone tvrdil, a to ještě před začátkem projektu Camelot, že se tu na Zemi střetává více jak 57 ras, které v té době navštěvovali naši planetu. To zodpovědně tvrdil jako intuitivní informátor. Nyní jsme informováni o tom, že jsou jich již stovky. Tuto skutečnost bychom měli všichni přijmout a vyrovnat se s ní. Není možné vás obeznámit s každou mimozemskou rasou. Já sama jsem ale byla ve svém vlastním životě navštívená vícerými rasami z různých míst. A rasy, které mě přicházejí navštívit, jsou často se mnou nějak geneticky propojené. Byla jsem navštívená rasou Anunnaki, též Andromeďany, byla jsem též navštívená ženou, která se podobala "rostlině". Povídala si se mnou celou noc a měla velmi zajímavý hlas.

Všechny zkušenosti, které zažíváme, si k sobě přitahujeme. Tím chci říci, že si tady v této "hře" píšeme svůj vlastní scénář. Je důležité pochopit, že NEJSME ŽÁDNOU OBĚTÍ, NIKDO JÍ NENÍ. Lidé, kteří se rozhodli být během života zmanipulovaní temnou stranou, tak se ve skutečnosti sami rozhodli, že si to tak přejí v rámci svého inkarnačního plánu! Na určitém vyšším stupni jste si sami zvolili sem přijít a zažít všechny tyto souvislosti, protože jste se chtěli něco dozvědět a naučit. Chtěli jste vzdělávat svoje vlastní podvědomí, abyste tyto vědomosti do sebe nasáli a potom je mohli uplatnit někde na svojí misi. Možná tak pomůžete osvobodit ty, kteří jdou cestou lži a klamu. Proto nežehrejte, ale spíše poděkujte za to, kde nyní jste a co nyní zažíváte. Z vyššího úhlu pohledu je to pozitivní věc, kterou můžete udělat, abyste uvolnili některé energie. V hluboké úrovni jste všichni "bojovníci Světla". Přesto panuje určitá zastřenost a nepochopení, ale to je celkem pochopitelné, protože mnoho v našem nitru pochází od Illuminatů, kteří se nás snaží naprogramovat tak, abychom si o sobě mysleli jen to, co si přejí oni. To vše v sobě zahrnuje bohužel i skutečnost, že jsme velmi limitovaní ve svém vnímání a jsme "velmi neinformovaní" a tím i "hloupí". Výše vašeho IQ není důležitá, protože je měřená jejich metodami, které jsou velmi zastaralé, co se týče měřítek multivesmíru. Mnohem směrodatnějším ukazatelem je emoční inteligence EQ což je kombinace projevů mysli a srdce, která se v současnosti na naší planetě jako "nedůležitá" absolutně neměří. Pravdou ale je, že EQ se nevyskytuje tak zcela běžně v galaxiích či multivesmírech a některé entity, jako jsou třeba reptiliáni, Greyové a někteří další tuto schopnost vůbec nemají a proto ji nedokážou ani pochopit. A toto je přesně ten bod, který nám lidem dává v rámci ostatních ras podstatnou výhodu. Lidská rasa je sice směřována k robotické verzi, ale nikdo nebude schopný mechanicky propojit vaše a moje srdce dohromady a vytvořit tak vyšší verzi něčeho, co takové spojení vytváří.

Genetická manipulace Anunnaků s naším genomem způsobila jednak naše zotročení a také určité "zhloupnutí". To, co udělali, se dá popsat tak, že vložili frekvenční implantát, stěnu, která oddělila jednotlivé části naší DNA. Vše nasvědčuje tomu, že v té době byly vytvořeny dvě základní linie lidské rasy. První skupina jsou tzv. správcové, kteří poslušně přijímají příkazy Anunnaků a bezvýhradně je poslouchají. Ta druhá linie je mnohem svobodnější a nazývá se rebelským genomem. Tuto linii pomáhal vyvíjet ENKI a reprezentuje tu část lidstva, která už zdaleka není tak poslušná!

Naše volba: Robotická ovládaná superbytost nebo andělský člověk (3. díl) – Kerry Cassidy, autorka projektu Camelot

15.07.2020

Rychlá navigace: