Souvislosti, které všude nenajdete

Konečným cílem "Elit" je vlastnit svět s lidmi, kteří nevlastní vůbec nic

Většina z nás už pochopila, že pandemie byla naplánovaná s jediným cílem, podřídit lidstvo "Novému světovému pořádku" a bezpodmínečné tyranské kontrole "superbohaté elity". Existují na toto tvrzení nezvratné důkazy. Tato zpráva odhaluje nepopiratelné důkazy o tom, že pandemie je dýmovou clonou pro zavedení nové úrovně totalitní kontroly. Covid byl záminkou pro zavedení lockdownu světa, který byl údajně zavedený kvůli záchraně lidstva. Ve skutečnosti se ale za lockdownem skrývá úplně jiná agenda. Ve svých vlastních knihách, videích, na webových stránkách a konferencích globalisti zcela jasně ukazují, co bylo pravým cílem jimi vyhlášeného lockdownu: Zničit ekonomiku každého národa na světě! Uvrhnout lidstvo do zoufalství a chudoby a potom nabídnout svoje řešení: VELKÝ RESET! Podstata toho Velkého resetu spočívá v tom, že by se zrušili všechny dluhy každého člověka, co by většinu zachránilo před finanční devastací vyplývající z blokád. TAKOVÉ zrušení všech dluhů určitě zní jako úžasné řešení, ale má však velmi neblahý důsledek. Výměnou za tuto "finanční záchranu" by se každý musel vzdát veškerého soukromého majetku! Od té chvíle by už nikdo nic nevlastnil a všichni bychom si všechno pronajímali: auta, domy, pozemky, atd.!

Za tímto plánem stojí Klaus Schwab ze "Světového ekonomického fóra", které úzce spolupracuje se "Světovou zdravotnickou organizací", "Světovou bankou", EU, OSN a dalšími globalistickými subjekty. Schwab sa stal klíčovým hráčem v tomto globalistickém hnutí a směřuje většinu států a průmyslových odvětví k tomuto plánu. Každoročně vítá globalistické světové lídry na konferencích "Světového ekonomického fóra" ve švýcarském Davosu za tímto účelem. Není to žádná pohádka ale surová realita a skutečnost. Tento notoricky známý vůdce globalistické elity také zveřejnil video s prezentací svých plánů a doslova v něm říká: "Nebudete nic vlastnit a budete šťastní!" Ano, přesně tak, zatímco oni budou vlastnit všechno a (všechny). Na rovinu řečeno: Jejich plánem je uvrhnut svět do propasti zoufalství, aby se mohli stát našimi "spasiteli" a vlastníky, kteří se o nás pak "dobře postarají", pokud budeme dělat přesně to, co chtějí. Žádné dluhy, žádné potřeby, žádné starosti, ale též žádný majetek, žádné soukromí, žádná práva, žádná svoboda, žádný hlas. Otroci navždy. Psychopatická nelidská "Elita" by se stala skutečnými vlastníky celé planety, celého lidstva a tvrdila by, že to všechno dělá pro dobro lidstva. Jejich zaklínadlo a magické slovo, kterým chtějí lidstvo udolat a přesvědčit je "udržitelnost". Autoritativně tvrdí, že tento šílený plán je pouze jediným možným způsobem, jak udržet život na Zemi. Ó jak rafinované a pro ně výhodné... "Sbohem lidstvo", tiše nám šeptá transhumanizmus.

Jejich plán pokračuje, a pokud se tito globalisti dostanou k plné moci, tak v podstatě ukončí existenci lidské rasy tím, že většinu lidí nahradí Umělou Inteligenci. Klaus Schwab už oznámil, že v blízké budoucnosti bude 40 % všech pracovních míst vykonávat Umělá Inteligence. Takže jako první krok je na pořadu vymazat 40 % lidstva, aby se pro tento cíl vytvořil prostor. Prý nemá smysl, aby zde 40 % lidstva zacláněla a nic nedělala... Klaus Schwab ve své notoricky známé knize: "Čtvrtá průmyslová revoluce", vysvětluje, jak původní lidská rasa skončí a vytvoří prostor pro další krok v evoluci lidstva a vnucuje nám: "Všichni se staneme kyborgy a naše těla budou pomoci technologií výrazně změněná. Člověk a stroj se mají podle něj stát jedním celkem. Ne, toto není scénář k sci-fi filmu, toto je realita, o kterou usilují tito globalisté. Jeho kniha je už na pultech obchodů po celém světě a tento "člověk" prosazuje tyto cíle a současné dění ve světě to velmi jasně potvrzuje. Dosazené vlády na celém světě plebejsky přijímají jeho "úžasné myšlenky" a už nyní "poučení" učitelé ve školách vyprávějí dětem, jak budou s čipem v hlavě "mnohem moudřejší".
Mark Zuckerberg řekl během veřejného projevu: "Byl jsem člověk..." Ano je třeba vzdát se veškeré svobody a výměnou se stanete robotem. Stát se kyborgem může znít pro někoho fantasticky, protože mu to může poskytnout některé technologické "superschopnosti". Mentální programování lidstva v tomto duchu se děje už delší dobu prostřednictvím filmů. Poselství, které nám je vnucováno je, že výsledkem symbiózy mezi člověkem a strojem bude nadčlověk. Realita však už není tak přitažlivá... Znamenalo by to doslova, že se stanete definitivním otrokem a vaše tělo bude napojené na celosvětovou síť naprostého, detailního, digitálního dohledu...

Konečným cílem 'Elit' je vlastnit svět s lidmi, kteří nevlastní vůbec nic

11.10.2022

Rychlá navigace: