Souvislosti, které všude nenajdete

Ježíšova mise na Zemi

2. část

Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího "Já" zůstalo nedotčené. Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si mohl snadno uvědomit pružnost materialistických zákonitostí a tak konat zázraky. Cílem mého příchodu na Zemi, bylo vytvořit otvor či bránu do odlišného stavu vědomí. Chtěl jsem být příkladem možností, které jsou dostupné každé lidské bytosti. Ve sférách Světla, odkud Ježíš přišel, bylo pociťováno, že lidstvo je nasměrováno směrem, na jehož konci je velká temnota a sebe-odcizení pro duše zahrnuté do Zemského experimentu. Proto bylo rozhodnuto, že bude uvedena do pohybu mocná síla, která jasně ukáže lidským bytostem i jiné volby, jež jsou jim zatím skryté, ale jsou pro ně dostupné. Osobnost Ježíše měla ukázat a připomenout lidským bytostem jako zrcadlo jejich vlastní božský původ a obrovský dřímající potenciál, který v sobě nesou. Potenciál pro mír, svobodu a mistrovské vedení sebe sama. Každá lidská bytost je tvůrčím mistrem svojí vlastní reality. Vy všichni neustále vytváříte svou vlastní realitu a jste schopni propustit mizernou či neuspokojující realitu, musíte ale dovolit Světlu k vám vstoupit a pak můžete transformovat váš svět. Člověk je svým vlastním pánem, má však tendence darovat svou sílu vnějším autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a že pro něj chtějí to nejlepší. Děje se to v politice, medicíně, vzdělávání a v celé společnosti. Informace, které k vám plynou prostřednictvím médií, jsou plné falešných obrazů o štěstí, úspěchu a kráse a neslouží nikomu jinému, než těm, kteří je vytvořili. Ti, kteří vás ovládají, utrácejí mnoho peněz za vytváření těchto obrazů. V médiích, v novinách, filmech, rádiích a televizi jsou neustále tyto obrazy šířeny. Takové obrazy jsou prostředkem používaným pro získání moci nad lidmi. Obrazy činí lidi podřízenými a oddělenými od svých skutečných potřeb a to bez použití fyzické síly či násilí. Obrazy mohou přinutit lidi dobrovolně se vzdát jejich vlastní moci i vlastní hodnoty. Klamou vás takovým neskutečným způsobem, že vás nepotřebují násilně nutit k ničemu, protože vy automaticky přijímáte měřítka a vize znázorněná obrazem za vlastní a podle toho pak také jednáte. Tohle je to, co bychom mohli nazvat neviditelnou kontrolou mysli a co je hojně rozšířené mezi vašimi "svobodnými" a "demokratickými" západními civilizacemi.

Primární funkcí Světla je přinášet jasnost, uvědomění a transparentnost do neviditelných struktur myšlení a cítění, které formují váš život. Světlo je opakem kontroly mysli. Kam do reality vstoupí Světlo, tam přeruší pouta bezvýznamné síly a moci a rozbourá na nich založenou hierarchii. Nepovolí zneužití moci a osvobozuje lidi od přeludů a iluzí, které jim odebírají sílu pro svobodné rozhodování. Ježíš byl, v době kdy žil, hrozbou pro vládnoucí pořádek. Tím, co říkal lidem a jenom tím, co vyzařoval, způsobil, že struktury moci byly viděny takové, jaké ve skutečnosti byly. Role pracovníka Světla, kterou na sebe Ježíš vzal, byla těžká; zvláště pro mě, Jeshuu, lidskou bytost, která souhlasila nést tuto intenzivní, jasnou energii za svého života na Zemi. Já, Jeshua, jsem byl silou Ježíšovy přítomnosti téměř zastíněn, zastíněn přítomností svého budoucího "Já"! Ačkoli mě naplňovala ohromnými vhledy, láskou a inspirací, bylo pro mne skutečnou výzvou fyzicky nést a udržet jeho energii. Nemohl jsem fakticky jeho energii začlenit do své fyzické bytosti – buňky v mém těle na to ještě nebyly připraveny a tak se mé tělo nesoucí tyto intenzivní energie Světla na fyzické úrovni vyčerpalo. Bez ohledu na fyzické hledisko zde bylo také duševní břemeno nést Kristovskou energii. Bylo pro mne velmi těžké pozorovat časté nepochopení povahy Kristovské energie, dokonce i mými nejbližšími přáteli a žáky. Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem někdy zoufal a pochyboval o významu cesty, na kterou jsem se vydal. Cítil jsem, že svět není na Kristovskou energii připraven. Cítil jsem, že její podstata nebyla rozpoznána. Ježíš byl v té době skutečným průkopníkem.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Ježíšova mise na Zemi

21.12.2019

Rychlá navigace: