Souvislosti, které všude nenajdete

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

Bez "vykřesávání", toho pravého poznání, bez pěstování toho vnitřního varu, kterému říkali staří Indové "tapas", nám svět stále více chladne a stále více pragmatičtí směrem k osobní ziskuchtivosti. Tento vývoj je krásně doložený v sanskrtu v sestupném chápání slova "átman", které zpočátku znamenalo "duch člověka" a později již nesl význam jen "já sám". Z toho také vyplývá neustálá práce zla, které nás obklopuje, protože když pragmatismus a mocenské siločáry začnou ovládat a "omotávat" vše jako studený had, ztrácí se z okolí postupně vroucnost, lidskost, ztrácí se teplý, vysokofrekvenční prostor, ve kterém by mohla společnost normálně fungovat a být skutečně lidskou. Společnost se stává "robotím davem" a pouhým bezduchým konglomerátem o sebe narážejících osobních choutek a ambicí. Pak na sebe už nenaráží lidé, ale pragmatické a sofistikované programy, těla ovládnutá umělou inteligencí, parazitickými formami a zvráceným satanismem. Mizí veškerá lidskost, soucit a lidé postupně mizí v černé díře bezduché nevědomosti.
Základ skutečné lidské opravdovosti, "úplnosti" a "dokončenosti", jak se říká v buddhistických spisech je v neustálém bránění lidských hodnot, a to doslova za každou cenu, při vědomí té největší důležitosti pro život, přežití a dalšího duchovního vývoje Člověka. Základ skutečné lidskosti se skrývá v rozpoznání tří základních principů světa a v orientaci člověka na životadárné teplo a Světlo, které se rodí z rozporu mezi horním a spodním světem, vykřesáním jiskry poznání. Zde se rodí ta důležitá teplota a vytváří se podmínky, které podmiňují život!
Pokud se z této trojitostní filosofie a z tohoto posvátného "opuštění duality" vyvinula ale jen škola kompromisu, tak to nás nemůže osvobodit, protože to už se jedná o něco podstatně jiného.

Nesmíme dopustit ztrátu lidských hodnot

30.11.2022

Rychlá navigace: