Souvislosti, které všude nenajdete

Máme dvě střední cesty

U termínu "střední cesty" je potřeba si uvědomit, že může dojít lehce k velkému nedorozumění. Protože existují dvě základní náboženské školy, tudíž máme dva "středy" a dvě "střední cesty"! Střední cestu duchovní, která vychází z védantské filosofie a z upanišad, což je to známé "ne-ti, ne-ti" – "ani to ne, ani toto ne". To je to odmítání tamas i radžas, dvou védských, nepřátelských a proti sobě stojících sil, nebe a země. Tato cesta je spojena s rozvíráním prostoru života "antarikše" mezi těmito drtícími silami, a pak usilovné bránění takto vytvořeného životadárného prostoru proti agresivitě obou nepřátelských sil člověka na tomto světě. Je to cesta Světla, cesta Poznání.
A potom zde máme druhou "střední cestu", takzvanou "zlatou střední cestu". To je ta cesta "vypočítavých" obchodníků, politiků a zmanipulovaných slabochů, kteří už přestali hájit skutečné lidství a "Člověka" a vydali se na zlatou střední cestu kompromisu, polovičatosti a nečistoty, která pouze karikuje tu první jedinou správnou "cestu". Jdou po cestě cynického relativismu, který dělá kompromisy (mezi Bohem a Ďáblem, mezi životem a smrtí), se vším kšeftuje, protože mu vůbec na ničem kromě osobního prospěchu nezáleží. Je to cesta, která se hodí pro materialistické pragmatisty, pro které platí: "účel světí prostředky a kam vítr tam plášť". Tato cesta se nehodí k doporučení jako filosofická cesta člověka, protože je zavádějící, a neuznává pravdu! To je ta známá věc, že žena nemůže být částečně těhotná, tak ani pravda se nedá dělit kompromisem. To ale je jasné tomu, kdo chápe Čistotu a Úplnost. Světský člověk vůbec neví a ani nechce vědět, o čem je řeč.
Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že náboženství "spodních vod", které je střední cestou kompromisu a polovičatosti, relativizuje všechny hodnoty a pomocí této relativizace vytváří a prosazuje Temnotu. Skutečné Světlo jasně svítí a jedná z pozice, že něco víme, že něčemu opravdu rozumíme, z úplné pravdy, z čistého pohledu na věc a nikoliv z výhodnosti a pragmatismu. Filosofie Temna nám říká něco jiného: "Nic není pravda, neboť vše je relativní, každý má pouze svůj subjektivní názor a vidí věc ze své stránky, a chceme-li něco spravedlivě rozhodnout, tak musíme o tom hlasovat a 'pravdou' potom bude to, pro co se vysloví většina!" Ale pravda není to, co odhlasuje většina, může to být klidně pouze jeden hlas proti milionu. Takový postoj je pohled "slepců", kteří svým vztahem k pravdě dokazují, že nic nevědí, a že nikdy nic nevěděli, protože každý, kdo uctívá Světlo poznání, moc dobře ví, že o pravdě se nedá "hlasovat" nebo vytvářet procentuální kompromis. Je to názor lumpů, kteří dobře vědí, že všechno patové, zmatečné a bezzubé a nejednoznačné jim pomůže pravdu zakrýt. Hrají na to, že pravda bude "názorem lidu", který lidem podstrčí pomocí reklamy a informační masáže všech médií, která vlastní. Pokud bude lid ještě navíc nevzdělaný a neinformovaný, tak toho mohou tyto bytosti v lidských tělech využít o to jednodušeji.

Máme dvě střední cesty

01.12.2022

Rychlá navigace: