Souvislosti, které všude nenajdete

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

Starodávné mýty jsou důležité pro předávání prastarých moudrostí a nesou v sobě důležité zprávy o skutečném poznání a pomáhají nám v probuzení. Musíme je ale dešifrovat a správně pochopit. Teprve potom k nám tato prastará zpráva může dorazit v plné síle. Pak můžeme ten mýtus konečně plnohodnotně přečíst, a navíc si můžeme vychutnat i tu odhalenou lež i to obnažené pokrytectví Hada, neboť teprve potom ho poznáme a uvidíme v celé jeho kráse a při jeho dezinformační činnosti. Jenom tak si uvědomíme důležitost lidského poznání.
Lidská společnost byla směrována Hadem (Anunnaky) směrem k ryzí světskosti, k získávání hmotného bohatství a k rozvoji obchodu coby smyslu života a opustila tak původní duchovní tradici. Tím se lidstvo odklonilo od staré povědomosti, zahodilo tu prastarou moudrost obsaženou v mýtech a vydalo se na cestu opačnou. Muselo se otočit k "jinému bohu", k Pánovi podzemí, Temnoty a hmoty.
Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně. Teprve nezávislé a nekontrolované zkoumání bude moci tyto jednotlivé vrstvy odkrýt, odlakovat a zbavit pozdějších úprav a nátěrů. Ale ani to ještě zdaleka nestačí, musíme především porozumět hadím úmyslům a manipulacím, abychom dokázali pochopit božskou i tu démonskou hru.
Teprve studium východních náboženských, indických a perských kultur, nám ukazuje, že naše původní indoevropské mýty byly sluneční, a že Indové a Peršané tuto okolnost ve svých svatých textech pečlivě zakonzervovali. Díky nezměrné práci a úsilí mnoha generací se v Indii dochovala stará védská slovesnost, takže se dnes můžeme díky ní lépe zorientovat, na rozdíl od všech těch omezených informací, které máme zde, v křesťansko-katolické Evropě.
I v Indii nastoupil na lidstvo, v 1. tisíciletí n. l., ostrý útok Hada, ať už v podobě Šivy nebo Durgy nebo jiných božstev, ale nikdy nedokázal zcela smazat veškerou mohutnost původní duchovní tradice. I v těch pozdějších přepracováních to původní je stále dobře znát a poselství Světla je tu stále zřetelně zachováno.
To, co se stalo v Evropě v 10. až 12. století, bylo až něco neuvěřitelného. V důsledku tvrdé, důsledné a nemilosrdné represe jsme se museli zříct celého našeho původního indoevropského dědictví. Museli jsme přijmout dědictví cizí, které k nám připlulo přes východní Středozemí, skrz židovství a zcela již upadlou a zhroucenou antickou civilizaci. Tato démonská síla Hada vpadla do celé naší "pohanské" Evropy a chirurgicky a násilně nás odřízla od naší původní tradice...

Starodávné mýty jsou dnes překryté mnoha vrstvami spodinových a vulgárních nátěrů nebo jsou přepracovány úplně

03.12.2022

Rychlá navigace: