Souvislosti, které všude nenajdete

Celistvost a úplnost

Celistvost a úplnost, to je velké a spasitelské mystérium, protože právě Demiurgos, Světapán, staví svůj svět z těch roztržených či vytržených částí! Vše opravdu živé a celistvé nejprve roztrhá na malé kousky, na zrnka písku či pověstný "prach" a teprve potom tyto kousíčky lepí dohromady. Takto "stvoří" z těchto zrníček hylického (materialistického) člověka a řekne: "Ejhle, člověk!" Jenže takto "slepený" člověk už není živý, je "umělý" a už nemá v sobě ducha života, jehož základní kvalitou je organicita, růst z jednoho Počátku a božská podstata.
Celá indická filosofie vychází ze "středního místa" mezi dvěma světskými antagonismy. Pravá filosofie nemůže nikdy mluvit o jednom "zlu" jako takovém, ale mluví vždy o dvou "zlech". Existují dvě "zla" a nikoliv jedno a my si musíme plně uvědomit tuto okolnost, protože zvlášť v našem západním atlantském vodním světě můžeme vidět to omylné vidění jednoho "Zla", což úplně kazí správnou představu o světě, protože ta vodní vize světa, která nás zcela ovládá, vidí Zlo pouze v pánovitém totalitarismu a v příkazu tvrdé disciplíny! A když si zase otevřete jakékoliv neofašistické stránky nebo islámské stránky a studujete jejich ideje právě z jejich hlediska, tak zjistíte, že oni zase vidí "Zlo" jenom v globalizační síle prodejnosti!
Přímým důsledkem dnešního mohutného rozvoje bezbřehé nemorální "demokracie", kterou zažíváme, není jenom celková společenská kriminalita, obrovský nárůst trestných činů, korupce a totální úpadek mravů, ale je to také doslova a do písmene vychovávání nového "Adolfa Hitlera", který je takovým stavem společnosti kojen, je mu doslova mateřským mlékem, a který nám tady roste hojně podporován nejen zločiny současného tamasického světa, ale také veškerými sdělovacími prostředky, vymývajícími všem čtenářům mozek, veškerými dnešními špinavými, nepravdivými zprávami a falešnými interpretacemi současného dění.
Fašismus nezavádějí fašisté, těch není nikdy dost, fašismus zavádí zakomplexovaná část lidstva a část populace, která se s ním smíří. Fašisté nemají žádnou moc, kromě té, kterou jim dáme svým souhlasem. Přestaňte odevzdávat svou moc pochybným a nemorálním autoritám. Najednou zjistíte, že ji nikdy neměly, protože byla vždy vaše. Lidé si musí uvědomit, že skutečná spiritualita jde ruku v ruce s rovnou páteří, pravdou a transparentností. Pravá spiritualita není nikdy bezpáteřní a otevřené srdce je místem, kde jsme schopni překonat strach, kde děláme jen to, co víme, že je správné. Srdce se nikdy neptá na následky!

Celistvost a úplnost

10.01.2023

Rychlá navigace: