Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 47: Pistolník či hrdina – všichni jedna rodina

(47. díl)

Gnostici, stejně jako každá skutečná duchovní škola, vždycky odmítali názor, že "všichni lidé jsou si rovni" a proto dělí svět lidí podle úrovně dosaženého lidského vědomí či probuzenosti, protože věděli, že představa takzvané "demokracie", že všichni lidé jsou si rovni, je zcela zkázonosná a postupně ničí všechny ušlechtilé lidské hodnoty a hubí nakonec i život sám! Židovské, dnes tolik užívané a propagované, heslo "všichni jsme lidé" se snaží zneužít soucit a přející lehkovážnou mysl všech dobrých a naivních lidí, aby ochotně směšovali čestnost s nečestností, aby byli darebáci nekonečně omlouváni a "měli svá práva". To smíchávání dobra a zla, ušlechtilosti s plebejskou živočišností a rozředění skutečných lidských hodnot v nechutné, drakoniánské polévce, tak to se chtonikům v naší západní společnosti bohužel dokonale podařilo. Zástupce těch nejhorších, nevědomých a zcela nemorálních agend jsou všude, kde to jen trochu zavání mocí. Šúdrové, pornoherci, nevzdělanci, nemorální a úplatní egoisti oblečeni do kabátů ctnosti byli a jsou stále protěžováni "mocnými" do všech klíčových mediálních, politických, společenských, náboženských i hospodářských funkcí. Přes ně pak uplatňují svoji temnou vůli. Tato taktika se jim osvědčila jak v "komunistické" společnosti, kdy do vysokých funkcí a na posty ředitelů firem byli jmenování většinou ti nejméně způsobilí, ať už odborně, morálně či lidsky a podobně postupuje "stínová vláda" i dnes ve společnosti "tržní". Tak se podařilo znevěrohodnotit a zprofanovat principy a ideály komunistické, křesťanské i tržní společnosti. Lidstvo je tak neustále manipulováno k šlendriánu, korupci, nemorálnostem, bezvýchodnosti a chudobě, aby se stalo zdrceným, povolným a nevědomým stádem, které ztratilo svou sounáležitost, akceschopnost a vůli změnit svůj "osud".

Ve stádiu takového společenského vývoje, či lépe řečeno rozpadu společnosti, ve kterém jsme se dnes ocitli, platí, že "všichni lidé jsou si rovni" a podvodník se odlišuje od poctivého většinou pouze tím, že je mnohem bohatší co se týče světských statků a moci. A tak se pomalu stáváme svědky projevu oné mýtické a dobře známé "potopy", kdy ale nejsme zaliti vodou fyzickou, ale démonskou, mrtvou vodou bez jakýchkoliv projevů živého ducha. A totální zalití touto vodou celé Země, by pak znamenalo, že už tu nebude žádná vnitřní síla, která dokáže bránit Člověka proti síle materialistického světa a žádná škola, která by vůbec o nutnosti takovéto obrany mluvila a učila ji. Hmotný svět a jeho gravitační síla by pak pozřely celého Člověka. Celý smysl duchovní školy je právě v tom, že dokáže zachránit Člověka i skutečné lidské hodnoty. Lidé musí nakonec pochopit, co je pro ně nezbytně nutné, a že bránit vnitřního Člověka v nás je naším nejdůležitějším úkolem zde na Zemi, který má přednost před jakýmkoliv sbíráním peněz, stavěním mostů, před jakýmkoliv dobrodružstvím či jakýmikoli exotickými zážitky na druhém konci světa. Gnostici tomu říkají "pěstování vnitřního Člověka", Platón tomu nepřesně říkal "péče o duši" a indičtí bráhmani "obrana Átmana", našeho pravého vnitřního "já".

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 47: Pistolník či hrdina – všichni jedna rodina

30.04.2020

Rychlá navigace: