Souvislosti, které všude nenajdete

Pomluva Buddhy

Pro každého buddhisticky vzdělaného člověka není problém identifikovat v novozákonních evangeliích pomluvu Buddhy, pod hlavičkou takzvaného Askety Gandharenského. Gandhara, dnešní Pakistán a Afganistán, byla země kvetoucího buddhismu a odtud se buddhismus šířil směrem do Sýrie a Palestiny. Asketa Gandharenský podle ní prý bydlel v jeskyních, neodíval se a následoval ho zástup zmatených lidí. Toto je cíleně vykonstruovaná pomluva Buddhy a bohužel i tak chytrý člověk, jako byl Dostojevskij, nepochopil tuto lstivou pomluvu a napsal jak Buddha, coby Asketa Gandharenský svým čarodějnickým uměním ovlivnil všechny lidi běsem tak, že byli posedlí, změnili se v prasata a celé to stádo se vřítilo do moře, kde se utopilo. Tak to je jen takový vykonstruovaný obrázek chtonického textu, který pomlouvá velmi hanebným způsobem Buddhu a jeho činnost. V novozákonních evangeliích najdeme zase texty o proklínání fíkovníku, stromu poznání. Cíleně vložené texty popisují jak židovský spasitel Ježíš, coby nápodoba Buddhy, na několika místech proklíná fíkovník, ten symbol "konkurenčního" buddhismu.
Buddhismus prvních 500 let byl založen na tom, že se Buddha nezobrazoval, a když se někde měl zobrazit, tak se zobrazoval v podobě fíkovníku, stromu poznání. A právě tento strom byl zakázán a hrubě pomluven na začátku Genesis. Tato pasáž velmi zřetelně dosvědčuje a ukazuje židovskou nenávist k buddhismu a k celé východní duchovní škole. Takových míst by se našla celá řada, ale není potřeba je všechny vypočítávat. Jde o to pochopit záludný záměr židovské filosofie, pochopit cíl těchto textů a vzít si z nich poučení.
Jako příklad materialistického, západního vlivu na buddhismus můžeme uvést vznik a rozvoj "buddhistického" sochařství v Gandhaře, protože Řekové způsobili to, že se Buddha začal zobrazovat jako lidská postava. Dříve bylo liturgicky a ideologicky naprosto vyloučeno, aby se Buddha zobrazoval, protože Buddhovo učení je postaveno na ne-já, na úniku z lapení formou a na povědomosti o tom, co znamená persona, "maska", ego a osobnost. Nic nebylo Buddhovi cizejšího než okázalá osobní prezentace a přesto se v Gandhaře, poté co ji Řekové dobyli, začínaly od 1. stol. př. nl. rodit kamenické a keramické dílny, které zásobovaly celý buddhistický svět buddhistickými soškami různých velikostí. Vykopávky svědčí o tom, že tam těch dílen bylo velké množství, že jich vyráběli statisíce a stalo se to po 500 letech nezobrazování Buddhy obrovskou "západní" módou.

Pomluva Buddhy

23.01.2023

Rychlá navigace: