Souvislosti, které všude nenajdete

Přirozený lidský pud touhy po Světle a Pravdě musíme promítnout do každodenního života

Smyslem lidského působení zde na Zemi je lidské poznání, posilování našeho vnitřního Člověka v nás, jeho probouzení a jeho uvědomování si. Tato moudrost je zakódována do starodávných mýtů. Tyto mýty byly ale "Hadem" postupně přetvořeny a postupně dostaly zcela jinou podobu a smysl. Už nemají svou poznávací a probouzecí hodnotu, přestaly být zbraní v rukou člověka, ale naopak se staly zbraní v rukou Hada, spodního božstva nitra Země. Pomocí takto znetvořených textů začal Had směřovat lidstvo do omylu a stále více ho zavrtával do hmoty a nevědění.
Byl nám vnucen "věčný boj o něco", kterého se my všichni tady musíme zúčastňovat. "Had" nám symbolizuje princip nevědomí, lži a kult těla. Principem jeho snahy je to, že si chorobně přeje stát se Bohem a Pánem světa nebo na tom alespoň neustále pracuje. A v této jeho nemilosrdné agresivní zarputilosti spočívá jeho moc. Temné spodní síly chtějí, aby si lidé stále mysleli, že všechno vnitřní není nic jiného než reakce na všechno vnější, a že uvnitř nás není žádná duchovní síla, že jsme jen rození otroci světa, a že nám nezbývá nic jiného, než se řídit hmotnými zákony světa, které nám vytvořily parazitické hadí síly, podle jejich stále se střídající a nám vnucované módy.
"Had" naprosto vůbec nechápe hodnotu Světla poznání a hodnotu duchovního Člověka, Úplnosti a Celistvosti. Chápe jen omezené Částečno a Dočasno. Má na zřeteli jen své ryze hmotné tělo, včetně svého veškerého hmotného majetku. Ovládá okolí svou zrcadlovou technikou záměny a též prostřednictvím své základní metody, metody bohatnutí. Formálně napodobuje vše zrozené z ducha a pak to prohlašuje za své. Jeho inteligence pracuje vždy jen ve svůj egoistický prospěch a nikoli v prospěch skutečného Člověka.
Vytvořený hadí stín je opakem našeho původního mytického středu a Světla poznání. "Had" je stálým prostředníkem mezi oběma znepřátelenými řády, které drtí lidstvo, avšak ne proto, aby je, jak se píše v upanišadách, od sebe odděloval a tak zabraňoval světovému požáru, ale naopak, aby je stále spojoval a provokoval, a tak se věčně staral o neustálý konflikt, boj a o trvalý nárůst lži, neustále vytvářené ze stínu pravdy. Ve skutečnosti je pravým tělem Hada lež. A vytvářením stále obludnější lži narůstá postupně i tělo Hada. Tak vyžírá a zaplňuje vyprázdněné místo, které původně zaujímal duchovně nastavený Člověk.
Proto nás Védanta nabádá k vnitřní pravdivosti. Toto není nic filosofického, je to prostě nezbytnost, kterou musí dělat neustále každý, kdo usiluje o to, být skutečným Člověkem. Přirozený lidský pud touhy po Světle a Pravdě musíme jen promítnout do každodenního života a odlišovat pravdivé a nepravdivé, autentické a neautentické a falešné od původního!

Přirozený lidský pud touhy po Světle a Pravdě musíme promítnout do každodenního života

25.11.2022

Rychlá navigace: