Souvislosti, které všude nenajdete

Protože je hadí síla věčná, musíme znát její postupy, způsoby manipulace s námi a její cíle abychom se mohli proti ní v budoucnu účinně bránit

Lidsky zhoubná a velmi devastující je Hadí manipulace s národy. Snaží se vnutit lidem model občanský, v němž tvrdí, že kdo se cítí být Čechem je Čechem, Portugalcem, Eskymákem, Indiánem, bez ohledu na jeho kořeny, kulturu a tradici. Takoví lidé bez pevných a hlubokých kořenů se svým rodem, jsou pak slabí, lehce manipulovatelní a jsou lehkou obětí konzumu, povrchnosti a hadí síly. Proto globální vládnoucí hadí síla, dnes tak vehementně podporuje multikulturalismus a uprchlictví.
Védská tradice je založena na duchovnosti, etice a tradici. Každý národ je taková mentální kra, je jako květina na louce. Představa, že by se měli všechny květiny smísit a vytvořit jedinou květinu je naprosto nepřijatelná a právě k tomu hadí strategie směřuje. Jako příklad si můžeme připomenout, jaká barva vznikne, když smícháme dohromady krásné, jasné barvy – modrou, žlutou, červenou, zelenou. Vznikne odporná šeď!
Had chce všechny přirozené celky rozdrobit na ego-body a pak z nich vytvořit neživou nápodobu originálu. Hadí kultura je jen kulturou plagiátů. Nepracuje jen s organickou hmotou, kdy vytváří hmotu umělou, ale snaží se změnit a obrátit na ruby i nejrůznější filosofie, náboženství a ideologie. To stejné probíhá i ve zdravotnictví, kde jsou přirozené a dokonalé léky z přírody nahrazovány umělými a chemickými náhražkami. Prostě vše přírodní a přirozené je měněno za umělé. Postupně dochází k tajuplnému procesu okopírování všeho organického, všeho co má duši a pak je nahrazeno neživým, digitálním, umělým a chladným a slouží k sériové výrobě bezduchých kopií.
Dalším rysem chtonismu je kult nemravnosti, kriminality a nevzdělanosti jako nositele "boží síly". Pokud jsme chyceni do osidel žádosti těla, pak těžko můžeme naplňovat jakékoliv lidské a duchovní hodnoty. Plno příběhů oslavující kult těla a žádostivosti nalezneme také v židovské tóře. Všechno, co děláme, je údajně od jejich boha. Pak vrah přirozeně vraždí, zloděj přirozeně krade. Had si pěstuje člověka jako přirozeného hříšníka a jeho slabosti slavnostně posvěcuje a prohlašuje za přirozenost. Hříchy jsou vykupovány jednoduše za peníze a svědomí je potlačováno prohlášeními, že neexistují žádné karmické následky a také není žádná inkarnace. Za těchto okolností pak podle nich běží všechno jako na drátku.
Dnes je Had velmi mocný a ovládá veškerý meinstream a komerční sdělovací prostředky. Protože je hadí síla věčná, musíme poznat všechny její postupy, způsoby manipulace s námi a její cíle, abychom se mohli proti ní v budoucnu účinně bránit a abychom tomuto zlu v budoucnosti již odolali. Některé lidi nemůžeme nikdy přesvědčit o škodlivosti hadí filosofie, protože jsou její nedílnou součástí a stala se jejich naprostou přirozeností a oni se s ní již ztotožnili a prakticky se stali Hady. Toto je třeba si zcela uvědomit. Také si nesmíme naivně myslet, že všechny lidi povzneseme, přesvědčíme a přivedeme na cestu Světla poznání.

Protože je hadí síla věčná, musíme znát její postupy, způsoby manipulace s námi a její cíle abychom se mohli proti ní v budoucnu účinně bránit

24.11.2022

Rychlá navigace: