Souvislosti, které všude nenajdete

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (10. díl)

(10. díl)

Nyní bych chtěla zpochybnit studie o účinnosti vakcín a chtěla bych uvést, že u studií o účinnosti NEEXISTUJE žádná kontrolní skupina, jak má být. Možná víte, jak by to mělo správně probíhat. Pokud se testuje nějaká vakcína nebo lék, tak jedna skupina má dostat vakcínu a je tudíž očkovaná touto vakcínou a druhá skupina má dostat pouze placebo. V tomto případě roztok kuchyňské soli. Pak se tyto dvě skupiny mají porovnat, a pokud to má být opravdu průkazné, pak přirozeně nikdo nesmí vědět, kdo dostal vakcínu a kdo placebo. Za těchto okolností by se tento experiment jmenoval náhodná, dvojitě slepá klinická studie. Takto musí probíhat každá seriózní studie. Předpokládám, že chápete, proč to musí tak být. Jde o to, abychom na konci bez ovlivňování porovnávali výsledky v obou skupinách. Po vyšetření obou skupin pak dokážeme zcela jasně říci, která skupina je lépe chráněná, a která má sice nějaké nežádoucí projevy, ale nic vážného. Pokud všichni v druhé skupině dostanou rakovinu děložního čípku, tak bude jednoznačně prokázáno, že očkovaná skupina byla více chráněna a že nás tato vakcína chrání na 100%.

Ne. Takto to ale nefunguje. Za prvé: Žádná kontrolní skupina neexistuje! Tato kontrolní skupina existuje pouze ve fantazii. U vakcín již celá desetiletí neexistují žádné kontrolní skupiny. Například u té HPV vakcíny, tedy u očkování proti rakovině děložního čípku to probíhalo tak, že jedna skupina byla očkována proti rakovině děložního čípku a druhá skupina proti hepatitidě typu A. Takže druhá skupina nedostala placebo, ale dostala jinou vakcínu. A nyní porovnáme obě skupiny. Ve studii se pak dočtete toto: Skupina, myslí se tím ta, která dostala HPV vakcínu, neměla více vedlejších účinků hodných zmínky, oproti placebové skupině. Tomu lze věřit, protože obě skupiny dostaly nějakou vakcínu spolu se škodlivými látkami a všichni tudíž, budou na tom zdravotně podobně. Pokud se v celé problematice řádně nezorientuje, tak si řekne: Aha, jeden nedostal nic a ten co dostal "zkoumanou" vakcínu, tak nemá víc vedlejších účinků. A na základě tohoto pak prohlásí, že tato vakcína je neškodná!

Účinnost se posuzuje výhradně podle počtu zjištěných protilátek. Nečeká se 20 let, jak to má být podle protokolu, protože všichni chtějí na tom vydělat hned. Není tomu tak, že by se po očkování sledoval stupeň ochrany po celých 20 let. Ne. Očkovaným se po týdnu začnou vytvářet protilátky, odebere se jim krev a změří se hladina protilátek. A pokud je jich v krvi dost, na to je stanovená jistá hladina, tak řeknou, že dotyčný je chráněný. Tak se to stále dělá, i když se ví, jak už jsem říkala, že množství protilátek nevypovídá nic o ochraně. Protilátky nám pouze říkají to, že moje tělo mělo kontakt s patogenem. Nic více a nic méně.

Farmaceutické firmy platí výzkumníkům a objednávají si u nich studie. Na různých klinikách existují profesoři, u kterých si objednávají studie. Měli by tuto vakcínu zkoušet na dobrovolnících, pacienti by to být neměli. Farmaceutické firmy patřičně finančně motivují profesora, který má dodat studii ověřující účinnost vakcíny. Proto jsou výsledky VŽDY zkreslené ve prospěch farmaceutické firmy. V posledních letech vyšly najevo obrovské skandály a některé z renomovaných odborných časopisů jako Lancet a další už nechtěli zveřejňovat studie, protože řekli, že tyto studie, které dostávají, jsou zmanipulované a že se na tom nechtějí podílet. Farmaceutický průmysl si založil vlastní etickou komisi, ve které bohužel zase sedí členové farmaceutických firem. Zjistí se výsledek, udělají se statistiky a tato čísla začnou upravovat tak, aby dobře vypadala. V této branži vzniklo takové úsloví: Nevěř žádné statistice, kterou jsi osobně nezfalšoval. Čísla se upravují tak dlouho, dokud studie nevypadá pozitivně.

Doktor Verstraeten dělal studii o souvislosti rtuti a autismu u dětí. Tuto studii musel třikrát předělávat. První verzi takřka zveřejnil a já jsem tu původní verzi jeho studie získala. Existují ale tři různé verze a až ta třetí mohla být zveřejněna v časopise Pediatrics. Výsledek této studie byl zcela opačný, jak v té původní. Podle první verze bylo jednoznačně prokázáno, že rtuť jako součást vakcíny způsobuje u dětí autismus. Podle třetí verze studie, kdy to už zpracovali různé farmaceutické firmy, sedli si spolu, proběhlo tam pár jednání a zcela určitě i něco jiného a nakonec výsledek studie dopadl tak, že děti, očkované vakcínou s obsahem rtuti, jsou prý dokonce chráněny před autismem. To říkala ta třetí verze studie, která byla konečně zveřejněna. Za to, co profesor udělal (pochází z USA v GlaxoSmithKline) mu jako odměnu nabídli vysoké místo v Bruselu. Jde o peníze, o nic jiného. Pokud vědec ve svém výzkumu zjistí, že vakcína má závažné nežádoucí účinky, čili pokud se zjistí negativní čísla, studia se jednoduše nezveřejní, zmizí v zásuvce stolu a farmaceutický průmysl má mnoho velmi hlubokých zásuvek. Farmaceutická firma pak nemusí výzkumníkovi vyplatit dohodnutý honorář a on sám studii zveřejnit nesmí, ta je totiž majetkem firmy.

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (10. díl)

11.11.2022

Rychlá navigace: