Souvislosti, které všude nenajdete

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

V Odysseji jsou k nalezení ještě některé motivy původního slunečního mýtu, které byly přepracované pozdější nadvládou kultu Měsíce. Pozdější "měsíční překrytí" původních slunečních témat však v Odysseji převažuje. I samotné jméno hrdiny "Odysseus" to dosvědčuje. Odysseus reprezentuje hrdinu, "bohy nenáviděného", vzbouřence a odpůrce původní náboženské tradice. Mezi další měsíční motivy Odysseje je potřeba zařadit vyprávění o zemi "Lotofagů" – "pojídačů lotosu" (IX,93-99): Těmito "Lotofágy" jsou myšleni buď přímo Indové, kde symbol lotosu tradičně reprezentuje ducha života a sám lotosový květ je obvyklou obětinou, tj. "pokrmem bohů", nebo obecněji jsou zde myšleni lidé pravé duchovní či "sluneční" tradice.

"Kdo však lotosu květ jen jedinkrát okusil sladký
nechtěl nám donésti zprávu a odtud vůbec se vrátit
nýbrž raději chtěl tam zůstati, u Lotofagů,
lotosu plod tam jísti a návrat vypustit z mysli."

Za další měsíční téma v Odysseji je třeba považovat celý příběh s "obrem" Kyklopem. Kyklopové ("kyklos" = "kolo"!) jsou zde vykresleni jako "obři" – obvyklý pohled nízkosti na lidskou velikost a s jedním okem ve středu čela, tam, kde sídlí východní "duchovní oko". Homér charakterizuje Kyklopy takto (XI,105):

"Pak jsme se na cestu dál zas vydali, sklíčeni v srdci,
až jsme se v Kyklopů zem pak dostali, násilných, vzpurných,
kteří na věčné bohy se úplně spoléhajíce,
nechtějí orat půdy ni sazenic rukama sázet
nýbrž bez orby všecko a neseto samo jim roste
ječmen a rež, též vinný keř, jenž rodí jim hrozny
velikých zrn – jest Diův to déšť, jenž růsti jim dává.
Nemají poradních sněmů a vůbec zákonných řádů
nýbrž jim dutá sluj jest obydlím, každému jiná
na vrších vysokých hor, kde každý má úplnou vládu
nad vlastní ženou a dětmi a jeden druhého nedbá."

Odysseus a jeho druzi šli jako obyčejně a samozřejmě loupit. Zde došlo k "tragédii" – díky vlastní vlezlosti se dostali do pasti. Motiv "lidožravosti" Kyklopů není možné brát vážně, je nejobvyklejší pomluvou vodního živlu vůči Slunci. Právě z podobnosti kyklopského oka a třetího oka Buddhova vyrůstá také základní touha vodních zlodějů právě toto "oko", které vidí jejich zločiny, a především krádeže, kůlem oslepit, což temnotu vyznávající Odysseus také učinil...

Odyssea z hlediska slunečních a následně měsíčních mýtů

07.12.2022

Rychlá navigace: