Souvislosti, které všude nenajdete

Prý potřebujeme nutně peníze!

Všichni jsme se narodili na této krásné planetě svobodní. Přesto se ale nemůžeme po tomto světě svobodně pohybovat. Musíme poslouchat nějaká zlovolná pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit daň za život a za základní životní potřeby něčím, co nazýváme peníze! Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přiřazené číslo a že s námi bude zacházeno jako s nějakým objektem či firmou. Nejsme žádná čísla. My jsme živé, dýchající a božské bytosti. Jsme sice z masa a krve, ale máme nekonečnou duši a není žádný důvod pro to, aby bylo s námi takto surově zacházeno. Omezení, která byla uvalena na lidstvo, jsou neskutečná a globalistický záměr je plánuje neustále zhoršovat. Každý sociálně-politický systém nás oklamal a to je důvod, proč je lidstvo v takovém marasmu. Lidé po celém světě jsou směřováni k utrpení, neštěstí a odlidštění. Tato zmanipulovaná společnost nemá žádnou vůli hledat skutečná evoluční řešení, která jsou kompatibilní s vesmírnými zákonitostmi a učinit konečně přítrž tomuto vnucovanému otrockému systému. Každý měsíc se tato situace jen zhoršuje. Přibývá stále více chudoby, hladu a bezdomovectví. Při tak velkém nerespektováním přírody (Matky Země), dravčím plýtvání a zvrhlém hospodaření se surovinami je globální ekonomický kolaps nevyhnutelný.

To, že ještě stále musíme žít v tomto systému, je ve své podstatě neuvěřitelné. Ukazuje to, jak pevně nás naši zotročovatelé sevřeli do svěrací kazajky, jak suroví jsou ti, kteří kontrolují globální ekonomiku a jak velkou moc manipulativně nahromadili. Není divu, vždyť jsme zotročováni už tisíce let. Ale my jsme těmi, kteří s tím nyní mohou něco udělat a vzít si zpět vše, co jsme ve své bezbřehé důvěřivosti delegovali autoritám. Musíme se znovu zorientovat, spojit a udělat některé věci, aby se konečně změnilo vše negativní, co je spojeno s našimi životy.

Je neuvěřitelné, že "světové společenství" odpírá jedné třetině světové populace jídlo, protože nemají peníze. "My jim ho přece nedáme, když nemají peníze, ale raději ho vyhodíme! Nemůžeme jim ho přece dát zadarmo, protože ti 'bastardi' musí pracovat.?!!!" Prý, ať si ti lenoši najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti! Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci.

Ale to není pravda, nepotřebujeme! Když slyšíme, jak politici oznamují, že vytvořili nějaká nová pracovní místa, tak to je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Chtějí nás mít co nejvíce zaměstnané, v neustálém pohybu a v co největším nedostatku, abychom běhali stále do kola a ztratili schopnost si uvědomit, co je skutečně důležité a co je nutné udělat. Chtějí, abychom ztratili schopnost přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít. Nazvali to "Buzy-ness" což volně znamená /utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme...

Prý potřebujeme nutně peníze!

15.09.2022

Rychlá navigace: