Souvislosti, které všude nenajdete

Musíme pochopit, že zákony slouží korporacím

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a "blažené", pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů. Musíme se zbavit nelidského, robotického vedení korporací, orientovaných pouze na peníze. WHO, OSN a ostatní mezinárodní organizace jsou bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou chazarsko-židovských bankéřských rodin a slouží jen jejich zájmům a v žádném případě lidem.

Tuto dobu předpověděl prezident Abraham Lincoln: "Na trůn usednou korporace a přijde doba korupce na vysokých místech. Peníze této země poslouží k prodloužení jejich kralování. S úsudky lidí bude manipulováno až do doby, kdy se veškeré bohatství shromáždí v několika málo rukou a pak bude celá Republika zničena. V této chvíli se velmi obávám o bezpečnost mé země, jako nikdy před tím, dokonce více, než v době války."

Jestliže vlády dovolily za našimi zády takovýto průběh událostí, musí se tohoto procesu účastnit a musí být zapleteny do nevídaně rozsáhlé korupce, obrovské informační manipulace a zločinu proti lidem. Vzájemné korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni, politiky, vládami, státní správou a bankami dnes již lze lehce dohledat. Také zcela protiprávní vměšování a obrovský vliv velkých korporací a neziskovek financovaných bankstery je již naprosto evidentní. Vlády jsou údajně voleny lidmi, aby sloužily lidu a nevědomé, zhypnotizované, zmanipulované, poloslepé lidské oběti tomu bohužel věří a ke všemu nečině přihlíží, případně se ve své naivitě a prodejnosti připojí k této protilidské agendě a tím "kopou hrob" sobě i svým dětem...

Korporace a jejich management postupně, den za dnem, stále více zotročují své bratry, sestry i potomky. Pouze vědomí lidé mohou svorně a dohromady odstranit tuto velkou nespravedlnost a zrůdnost. Korporace to samozřejmě nikdy neudělají a budou dělat vše proto, aby k tomu nikdy nedošlo.

Také všechny schvalované zákony a celé soudnictví je pod kuratelou korporací. Slovo "act" (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde zde o divadlo, předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů, klanějí jeden druhému a "modlí se navzájem" k něčemu, čemu se říká "spravedlnost", jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, jež jsou obvykle nakloněné na jednu stranu. Pokud se normální lidé dostanou shodou okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie. Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, a aniž by se vyjádřili k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníky. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, dobře vědí, že právnická pomoc je záměrně přehnaně drahá, aby se většina lidí rychle vzdala, aniž by se pokusila domoci svého práva. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří se dostaví a stanou se svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se ti všichni "zasvěcení" musí vysmívat nevědomým lidem, kterým je dovoleno jen pokorně mlčet a prakticky jim není dovoleno hájit svá lidská práva. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci podle dopředu připraveného scénáře... Staňte se vědomými a nedovolte jim dále páchat tak velké zlo...

Musíme pochopit, že zákony slouží korporacím

22.08.2022

Rychlá navigace: