Souvislosti, které všude nenajdete

Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY

Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby v prvé řadě vytvořily iluzi spravedlnosti, lidskosti a ukolébaly k neakceschopnosti lidskou komunitu a rozdělily ji. Jednoznačně slouží korporacím a vládám, které jim pak slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají reálný přístup k soudu. Celá řada zkušeností potvrdila, že Listina lidských práv nemá cenu ani papíru, na kterém je vytištěná. Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, nebo stydliví se nedovedou sami bránit v soudním, korporačním, nepřátelském prostředí, ale také ani většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se rozhodnutí, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro prosté lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančních nákladů a mnohaletého sporu. U soudu jde na každém kroku jen a jen o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, tak jako banky a nadnárodní korporace, tak se jen stěží domůžete spravedlnosti.

Ve Spojených státech jsou soudci oslovování jako "Vaše Ctihodnosti". Toto oslovení ale nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo "čest" je zde používáno jen jako opak k "nepoctivosti". Čest v soudní síni jednoduše znamená, že "všechno je v rovnováze". Proč asi patronka práva drží v ruce váhy? Jsou to váhy spravedlnosti? Ne, takové váhy se používají k vážení zlata a drahých kamenů, dříve používaných jako peníze. A právě toto nám tyto váhy znázorňují, že všechno v soudní síni je o penězích, zlatu a moci a ne o spravedlnosti.

Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež. Pravý význam "výkonu práva" lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být tedy každému naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že "korporace" nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů.

Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem. Jelikož vláda je registrovaná korporace, tak zákony, které tvoří, platí pouze pro ty, kteří pro tuto korporaci pracují nebo kteří přísahali té dané korporaci věrnost. Když pracujete pro KFC, musíte dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže NEPRACUJETE pro KFC, tak tato firma nemá žádné právo vám přikazovat nebo vnucovat své zákony, shledat vás vinným, udělit vám pokutu nebo vás dokonce poslat do vězení. A přeci, přesně toto se děje s lidmi a celými zeměmi. Vládní "korporace" nutí svoje pravidla a nařízení lidem. A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, neměly platit pro lidi, pokud nepracují přímo pro vládu nebo nejsou jejím majetkem. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády a věří, že jsme svobodní a nezávislí lidé. Naopak se naivně domníváme, že vláda pracuje pro nás... No, zřejmě budeme muset naše názory přehodnotit nebo se vzepřít tomu, co se kolem nás děje.

Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY

23.08.2022

Rychlá navigace: