Souvislosti, které všude nenajdete

Korporace jsou nenasytné saně

Korporace je pouze termín napsaný na papír a povedená parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, které jsou napsány na kousku papíru. Korporace nedýchají, nesmějí se, nemilují ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou projevit nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé.

Od roku 1868 se ale s korporacemi (s touto nebezpečnou U.I. – Umělou inteligencí) začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnými živými bytostmi. Reálný právní termín zní "umělá osoba". Ale protože "on"?, "ona"?, "to"? Nemají žádnou morálku, nemohou zemřít a nemají žádné buňky a živou tkáň, mohla by se korporace zřejmě rozpínat, ničit vše živé, vraždit a zotročovat lidi na věky!!!

Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě neomezeně slibujete svou věrnost korporaci a tím i všem špatným a protilidským zákonům, které vytváří. Tento skutek a naše naivní podvolení se podporuje existenci pokračujícího práva na prosazování "zákona země" vůči lidem. Pokaždé, když je někdo z vás identifikován s použitím kombinace vašeho legálního jména, data narození a identifikačního čísla, poddává se právnímu systému korporace nazývané stát nebo republika, ve které žije. Všeobecně ale platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní agentury. Zbytek lidí je falešně veden k tomu, aby věřil tomu, že jsou občany země, ve které se narodili. "Jste občany své země?" Většina lidí by odpověděla, ano. Ale jaká je definice občana? Většina lidí o tom nepřemýšlí a vůbec neví. Jestliže ale neznáte definici občana, proč byste tedy měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia.

Lidé slibují svou věrnost vládní korporaci, aniž by si toho byli vědomi. Pak vám stejně jako v armádě budou všechna vaše přirozená práva odebrána a nahrazena "výhodami a privilegii". Ty sice vypadají jako práva, zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše privilegia jako: jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, vám mohou být kdykoliv odebrána a zrušena.

Vojsko a policie neslouží lidu, ale korporacím. Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI či dalších tajných vládních agentur tím, že jim říká, že hájí práva lidí. Nestydatě lžou, protože ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu neuvěřitelný podvod. Policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní pro korporaci, bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné a dokonce vyhání lidi i z domů. Na druhou stranu, pokud si zvolíte, že odstoupíte od korporace a vymaníte se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své zákony. Toto je obranný koncept vědomých lidí často nazývaný jako FREEMAN (svobodný člověk) nebo Princip SUVERENITY a podle něj nyní postupuje stále více a více lidí po celém světě.

Korporace jsou nenasytné saně

24.08.2022

Rychlá navigace: