Souvislosti, které všude nenajdete

Mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj třeba i zemřít

Všem přemýšlivým lidem by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby všechny děje, úkony a činnosti připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Tato manipulace je součástí spirály podvodu, která jde velmi hluboko a která již po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout záludnost a škodlivost této agendy pro ně ze strany jejich tvůrců a vůdců tohoto otrockého systému.

Lidské bytosti označované jako "spotřebitelé" či gojimové tuto parazitickou zrůdu neustále krmí, živí, a kdyby trochu více zaostřili svoje vnitřní vidění, tak by mohli uvidět, jak vysává život a krev ze všeho, co se s ní dostane do kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit a potlačit lidský prvek. Deep state chrlí zákony prosazující práva korporací – těch kousků papíru – a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace jsou považovány za "osoby" stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že když s námi tyto korporace podepíší smlouvu, tak nás to staví vždy do podřízené a těžce vymahatelné pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně jim podřizovat svá práva. Hlavní tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená do praxe lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co to vlastně dělají. Naplňují tak slova proroka: "Odpusťte jim, neboť nevědí, co činí.". A právě nyní se dohrává konečná fáze této obrovské manipulace proti celému lidstvu a většina lidí stále vůbec netuší, co se děje a že tato protilidská agenda probíhá již tisíce let.

Mnozí otroci jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou neustále bojovat za jeho zájmy a obranu. Zorganizování naprosto brutálního a cynického obchodu s dětmi a lidskými otroky, obzvláště v průběhu minulých 500 let, je neodbytnou připomínkou toho, k čemu byli "lidé" dotlačeni. Přijali totiž podstrčenou praxi, že korporace mají mnohem větší význam před zákonem ve srovnání s lidskými bytostmi, se kterými se vždy obchodovalo jako s živým majetkem nebo jako s věcmi v rukou korporací, které v klidu kupovaly a prodávaly otroky. Obchodníci s otroky byli často šlechtici a vysoce postavené persony ve společnosti. Mnozí vytvořili svůj kapitál, stali se nesmírně bohatými a politicky vlivnými, právě díky obchodování s lidským utrpením. Dnes se tyto skutečnosti zamlčují, lidé si je odmítají připustit a pro většinu z nás jsou nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se dnes stal každý z nás. Jsme nevědomými otroky korporací nebo takzvané "země", ve které jsme se narodili. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsou ochotni dokonce pro něj třeba i zemřít.

Připomeňme si: "Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl právě těchto lidí se snažíme zachránit, ale dokud se nám to nepovede, ti lidé budou stále součástí Matrixu, a proto budou zároveň našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na odpojení a mnozí z nich jsou tak zmanipulovaní, a tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu". Morpheus

Mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj třeba i zemřít

25.08.2022