Souvislosti, které všude nenajdete

Celý svět je gigantická korporace, zotročující nevědomé lidi

Téměř všechny země jsou registrované korporace. Všechny nesmyly, nelogičnosti a neekonomičnosti, které jsou zaváděny a skrytě podporovány ve společnosti, začnou dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země byly celou dobu registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst a dokonce vlády samotné jsou nebo byly registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si vytisknou peníze, aby vše mohli vlastnit. Závěr je zcela jasný: Vše má být v konečné fázi kontrolováno a vlastněno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské rodokmeny sahají tisíce let zpátky. Toto vše se děje bez naší vědomosti, bez našeho souhlasu. Na tom se podílí elitami dopředu pečlivě vybrané ješitné, hloupé a většinou zkorumpované politické kreatury, o kterých nám drze tvrdí, že jsou voleni lidem. Tito herci, kteří jen naplňují předem připravený scénář a s přihlouplým úsměvem nám pak říkají, že pro nás přece "dělají jen to nejlepší". Po všech historických zkušenostech z minulosti musí každý trochu vědomý člověk dojít k závěru, že vše kolem nás je jen řízená temná protilidská agenda a realizovaný špatný úmysl.

Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a majetkem. Náš rodný list je akciový lístek, potvrzující, že se s námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili všechny tyto informace a tak se ujistili o tomto obrovském podvodu na lidech. Je čas se probrat z dlouhodobé hypnózy, hlubokého spánku, velké nevědomosti a sdílet toto se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace, což jsou elitní chazarsko-židovské bankéřské rodiny. Vaše ignorance, naivita a nezájem zabývat se těmito informacemi umožní prodávat vaše děti do otroctví. Jako majetek a poskoci korporací, otroci systému, stejně jako my, budou za krátkou dobu bez budoucnosti, pokud se proti tomu důrazně nepostavíme, dokud to ještě lze zvrátit. Pouze my můžeme zastavit tento neustále vytvářený a dlouhodobě pokračující řetěz zotročování.

"Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní." Goethe

Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, parlamenty, provincie, státy a také města. Nyní po odstranění závoje podvodu je zřetelně vidět rukopis celosvětové korupce a zločinu, organizovaného skrytou Deep state. Jelikož i vlády jsou registrované jako korporace, tak dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi cíleně manipuluje, za účelem jejího, co největšího profitu. Přesně v tomto duchu probíhá celá falešná corona pandemie, jejímž cílem je očipovat a ovakcínovat většinu lidstva s 30 násobkem vložené investice, jak prozradil Bill Gates, a to bez ohledu na utrpení, mnohá úmrtí a na závažné vedlejší zdravotní účinky, které vakcinace lidem přináší. Korporacím Česká republika, Slovenská republika a ostatním, přece nejde o to, aby lidé byli zdraví, spokojení, aby prosperovali, byli vzdělaní a dobře informovaní, měli dobrou životní perspektivu, ale aby ihned vydělali skrytým elitám a jejich přisluhovačům co nejvíce peněz. Zároveň pomocí vakcinace a skrytého čipování, chtějí upevnit kontrolu nad lidmi a též prosadit eugenické cíle, tedy snížit množství lidí na planetě. Vlády přijímají takové zákony, aby se staly nedotknutelnými ze strany lidu, protože zákony korporací chrání vládu a ne lid. Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého průmyslu, znamená to, že se jedná o vlastnictví soukromé korporace, která přináší výhody akcionářům, ale už většinou nepřináší výhody lidem dané země. A tak jsme klamáni neustálým překrucováním slov a platíme přehnané ceny za všechno, na co vláda sáhne, protože musí vytvářet zisky pro korporace. Je jasné, že naše práva jsou hrubě zneuctěna a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž bychom si to uvědomili. Nyní ale nastává doba, kdy máme ještě poslední šanci zvrátit tento nechutný a protilidský proces tím, že se probudíme, semkneme a pochopíme, že odhodlaná, informovaná a spolupracující masa vědomých lidí je nepřemožitelná.

Celý svět je gigantická korporace, zotročující nevědomé lidi

21.08.2022

Rychlá navigace: