Souvislosti, které všude nenajdete

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje"

Přisluhovači temných sil neustále vymýšlejí neexistující diskriminace, aby prostřednictvím nich ještě více rozdělili lidstvo, přesně podle tisíce let zavedeného – "rozděluj a panuj". Odsuzují často ty nejnevinnější komentáře a názory jako projevy rasismu nebo nějakého jiného -ismu a všem názorovým skupinám, které nejsou ve většině, sugestivně vysvětlují, jak je nepřátelská většina diskriminuje. V Kalifornii dokonce demokraté předložili návrh zákona, který by zakazoval ve federálních zákonech slova "manžel a manželka". Jsou to prý evidentně výrazy označující pohlaví a tím jsou diskriminovaní gayové. Transsexuální aktivisté se zase ozvali s požadavkem, aby byl výraz "těhotné ženy" nahrazen pojmem "těhotní lidé". Tvrdí, že výraz "těhotné ženy" podporuje nenávist proti transsexuálům. Připomíná to scénu z filmu Monty Pythona, kde byla mužská postava členem radikální skupiny. Tento muž prohlásil, že je od teď žena a chce mít děti. Byl upozorněn, že nemá dělohu, a tudíž je u něj těhotenství zcela vyloučeno. Tak alespoň odhlasovali, že na těhotenství má právo. Temní manipulátoři nás tlačí k tomu, abychom byli všemi deseti pro rovnoprávnost všech. Pro svou agendu vytvořili profesionální oběti a dosazení cenzoři se stali novodobými tyrany, jejichž arogance a stupidita nezná mezí. Jsou pravými reprezentanty Archontů a po jejich vzoru vše obrací naruby a ve skutečnosti veškerou rovnoprávnost zcela ničí. Každé menšině je pak přidělena nějaká většina, kterou pak může vinit ze šikanování a diskriminace a která jim poskytuje výmluvu, že se nemusí starat sami o sebe. Mocenská struktura, která tak hlasitě volá po rovnoprávnosti lidí tmavé pleti je totožná se silou, která tyto lidi bombarduje. Jejich činnost má v konečném důsledku vést k zotročení všech zúčastněných stran tím, že bude rozeštvána cílová skupina nebo zabita, pokud se jím podaří vyvolat válku.

V každé rase či kultuře existují extrémní fanatici a byrokratická struktura organizující politickou korektnost je jimi úplně narvaná. Univerzity nejsou baštou nezřízeného rasismu a homofobie, ale přesto byl vyvinut ohromný byrokratický aparát, aby řešil, co neexistuje ani ve zlomku objemu. Je to další uměle vytvořená nerovnováha. Tito "odborníci" jsou za naplňování této agendy odměňovaní platem 250 000 dolarů ročně (což je pětinásobek platu středoškolského učitele).

Například Kalifornská univerzita v San Diegu takto potlačuje přirozenou lidskost a zaměstnává tyto "pracovníky": Prorektor pro rovnoprávnost zaměstnanců, prorektor pro diverzitu, administrátor pro diverzitu zaměstnanců, administrátor pro diverzitu studentů, výkonný ředitel pro diverzitu, ředitel vývoje iniciativ na podporu diverzity, ředitel mezikulturního centra, ředitel centra pro lesbičky, gaye, bisexuály a transgenderové osoby.

Nekonečné vědomí se ztotožňuje s identitou člověka bílé pleti, katolíky či gaye o nic víc než s identitou zahradního trpaslíka. Jakmile se ztotožníte s nějakou nálepkou Systému, vzdáváte se své základní schopnosti, sledovat a zkoumat svět bez emocí a předsudků. Proto přesně TI co křičí "rasista" nejhlasitěji a s největším důrazem a záští, patří k těm nejzarytějším rasistům na světě. Židovští rasističtí extremisté křičí: "rasisté" a přitom hovoří o Palestincích jako o hmyzu a zvířatech. Muslimové požadují svobodu a přitom jejich náboženství zotročuje věřící ve vynucené poddanosti. Hinduisté kopírují archontsko-reptiliánskou hierarchickou genetickou strukturu tím že podporují kastovní systém, který jim přiděluje na základě genetického původu místo ve společnosti na celý život. Všichni pak mají tu drzost odsuzovat takzvaný rasismus namířený proti nim, který jejich počínání kritizuje. A toto postihne každého, kdo se ztotožní s nálepkovým vědomím, které je součástí jejich "fantomového Já". Je to jen další archontí agenda, která rozděluje lidstvo, vyvolává "nálepkovou nesnášenlivost" a udržuje lidstvo nevědomé a zotročené.

Zloděj křičí: 'Chyťte zloděje'

23.09.2022

Rychlá navigace: