Souvislosti, které všude nenajdete

Nedefinujte se tak, že se srovnáváte s ostatními. Nezáleží na tom, kolikrát vám zatleskají.

Archontský Systém odjakživa zaměstnával pilné idioty, osoby, které se pedantsky a úplně doslova drží předpisů, případně se ohání větou: "To není v mé kompetenci". Jsou to vycvičení byrokrati Archontím systémem a agendou U.I., kteří prosazují malicherná pravidla na úkor lidskosti a zdravého rozumu, ve jménu dalšího lidského rozdělování a ještě většího zotročení lidstva. Míra a hloubka jejich naprogramování dosahuje neslýchaných úrovní absurdity. Najdete je nejčastěji ve státní správě, stavebních odborech, školství, sociálních odborech, soudnictví, ale i v politice a farmacii. Plán globalistů ovládaných U.I. a archonty je takový, že chtějí, aby takové programy spravovaly celé celosvětové orwellovské fantomové impérium. (Zkuste se domluvit s dogmatickým byrokratem nebo počítačovým terminálem – nemáte šanci, neprojdete.) Počet takto postižených úředníků a politiků exponenciálně vzrůstá tím, jak tyto programy najímají další podprogramy, aby dosáhly konečného cíle: "Demoralizovat celou společnost, odvést pozornost lidí od sebe a skutečných problémů, zaměstnat lidstvo hloupostmi, zamezit jeho evoluci a v konečném důsledku takto zdecimované lidstvo ovládnout a zotročit."

Brzy už nebude existovat nic, co by neporušovalo nějakou vyhlášku, směrnici či zákon a nebylo možno sankcionovat. V této právní spleti, bludišti a chaosu se nakonec spolehlivě nevyznají ani právníci. To je další archontí cíl – vytváření zmatků a pocitu neustálé viny z nějakého zanedbání či porušení předpisů a zákonů. Lidé se budou dovolávat práva stále hůř. Úředníci dnes už neumí podat stoprocentně správný výklad záměrně zmatečných předpisů.

Archonty vytvořené "fantomová Já" trpí nejistotou, z čehož pramení jejich neustálá potřeba ovládat druhé a urputný pocit mít všechno pod kontrolou. Úspěch vnímají pouze tak, že je jako úspěšné vnímají ostatní "fantomová Já". Tím je lidstvo vrháno do permanentní války sama se sebou, prostřednictvím takzvané soutěživosti. Můžeme spolupracovat, nikdo nebude umírat hlady a nezůstane bez domova nebo budeme soutěžit a většina nebude mít nic, bude živořit v nedůstojných životních podmínkách a vládnoucí "elita" bude vlastnit a kontrolovat prakticky všechno. Bude mít tolik, kolik nemůže nikdy spotřebovat. Soutěž a konkurence jsou archontským produktem psychologické závislosti na úspěchu. Pocit bezpečí a jistoty ale pramení z "Nekonečného vědomí", které nemusí soutěžit ani "vyhrávat". Toto právě dělá za každou cenu "fantomové Já", aby tak dalo najevo svůj úspěch. "Fantomové Já" žije ve své oddělenosti a myslí si, že uspět může jen tehdy, když bude "lepší" než ostatní "fantomová Já", která jsou vrhána do stejné izolace.

Dělat to nejlepší, co člověk dokáže, znamená dělat maximum. Nedefinujte se tím, že se srovnáváte s ostatními. Nezáleží na tom, kolikrát zatleskají vám nebo těm druhým. Váš pocit bezpečí a identity už nezáleží na tom, co si myslí a dělají druzí. Pokud ano, tak pak vás "fantomové Já" drží pevně v hrsti. Pokud by vaše identita závisela na tom, zda vás mají rádi idioti zotročeni svým vnímáním, vypovídalo by to o vás, že se k nim plně hlásíte a ztotožňujete se s nimi. Nezáleží na tom co si o vás takoví lidé (fantomová Já) myslí. Záleží pouze na tom, co si o sobě myslíte vy. Jakmile vám archontská manipulace naprogramuje, že definice úspěchu znamená peníze, moc, postavení a sláva, pak máte přesně nastavena kritéria "fantomového Já". Není nic špatného na tom, když děláte věci co nejdokonaleji a lépe než ti druzí, ale musíte to dělat pro sebe, s uvědoměním si svého "Nekonečného vědomí". Dokud lidé budou hledat svou hodnotu a bezpečí mimo sebe, tak se nemohou nikdy osvobodit, i kdyby o svobodě mluvili sebevíc a uspořádali za ní nekonečně mnoho pochodů a revolucí. Revoluce, které mají osvobodit lidstvo vždy a zákonitě skončí další verzí otroctví. To, že se změní rétorika, ještě neznamená, že se změní programy, které nám vnutili a vytváří tuto pokroucenou realitu.

Nedefinujte se tak, že se srovnáváte s ostatními. Nezáleží na tom, kolikrát vám zatleskají.

24.09.2022

Rychlá navigace: