Souvislosti, které všude nenajdete

Když se stanete "někým", tak se automaticky vyčleníte vůči někomu jinému

Pokud hledáme skutečnou realitu v našich pěti smyslech tak uvázneme v uměle vytvořeném "Matrixu". Naše smysly nás definují jako "fantomové Já" a degradují naši původní duchovní osobnost, ale také fyzickou skutečnost nejrůznějšími omezeními. Naše frekvence je snižována tak, aby se vměstnala do frekvenčního rámce matrixového uvěznění. Všechny matrixové zkušenosti nám bohužel nejsou schopny nic říci o tom, kdo jsme, kde se nacházíme a kam se ubíráme. Naše "fantomové Já" se skládá z nekonečné řady názorových, myšlenkových a informačních nálepek, které jsou jaksi poslepované a matou vystředěný bod pozornosti našeho vědomí. Obalují ho iluzemi, dezorientují ho a lapají ho do pasti přeludů. Bez těchto nálepek, které si na sebe dobrovolně lepíme, by žádné "fantomové Já" nemohlo existovat.

Svět forem požaduje, aby všechno mělo své jméno, a to na úrovni rozšířeného vědomí není potřeba. Zde jsme všichni jedno a všechno je jednota. Lidé si myslí, že se vymezí nálepkami, kterými opatří svoji identitu, ale je to sebeklam. Matrixový systém nám právě systematicky nabízí nejrůznější nálepky, aby nás co nejvíce rozdělil. My si pak vybíráme z jejich seznamu ty, o nichž se domníváme, že nám nejvíce sedí. Od člověka uvězněného v Matrixu neuslyšíte, že by říkal: "Jsem všechno co je a co může být.". Místo toho se ztotožní s nějakou nálepkou a říká: jsem černoch, jsem běloch, muž či žena, jsem křesťan, muslim, gay, heterosexuál, konzervativec, levičák, jsem bohatý, chudý, jsem šéf, jsem dělník, jsem mladý, starý, jsem úspěšný, jsem neschopný, jsem Sparťan.

Jakmile se stanete "někým" vyčleníte se automaticky vůči někomu jinému. Vyjádříte-li nesouhlas s genocidou Palestinců, je z vás ihned "antisemita", přestože pouze nesouhlasíte s masovým vražděním. Vyjádříte-li pochybnosti o smyslu toho, že někdo padá pětkrát denně na kolena čelem k Mekce, tak se ihned se stanete anti-islamistou. Máte právo, aby vám to připadlo praštěné, ale oni zase mají právo na to, aby to tak vnímali. Platí to pro obě strany. Nálepkoví lidé si totiž neuvědomují, jak je takový způsob sebeurčení omezuje. Mohli by se ztotožnit s "Nekonečným vědomím" a zatím prožívají svojí omezenou nálepku a říkají si: "Toto jsem já". Toto platí pro všechny nálepky: černý, bílý, Žid, gay, ad., není v tom rozdílu. Lidé, kteří přijali nějakou nálepku, se stávají cílem diskriminace, protože si vybrali svoji nálepku a ztotožnili se s ní.

Politická korektnost je další názorná ukázka toho jak se tento archontský virus šíří a je dalším mocným nástrojem Archontů při ovládání lidstva. Nálepkové vědomí se zde dostává na ještě vyšší level šílenství. Politické "Nálepky" jsou vybízeny, aby odsuzovaly jiné "Nálepky" a "poctivě" nahlašovaly, pokud některá z nálepek nějakou jinou urazí nebo nějak "diskriminuje". Samozřejmě z pohledu vyšší primární inteligence a zdravého rozumu se o diskriminaci nejedná. Politická korektnost tak slouží archontským záměrům, aby lidstvo bylo rozděleno, ovládnuto a bylo vehnáno do války proti falešným, vykonstruovaným nepřátelům. Lidstvu je pečlivě zakrývána síla, která těmito Nálepkami hýbe, ale také to, kdo má na svědomí jejich vznik. Celý archontský systém může fungovat jen v případě, pokud nevědomí zotročení lidé budou zotročovat další lidi a budou tak pomáhat vytvářet ze svých spoluobčanů, přátel a dokonce i blízkých další otroky. Tak lidé zrazují sebe, svoji lidskou příslušnost a ve své hlouposti a ignorantství se přidávají k nepřátelským Archontům a protilidské agendě. Nálepkoví extremisté z řad Chazarů, Židů, muslimů, katolíků, bělochů, černochů, feministek aj. jsou pak Archonty všemožně podporováni a jsou směřováni k tomu, aby nerespektovali názory těch, kteří se nepohybují v prostoru vymezeném příslušnou "Nálepkou", jakou mají oni. Pak se do nekonečna přou a popírají i nezpochybnitelná fakta a to až do neuvěřitelných extrémů. Rozumné argumenty jsou ze strany zástupců jiné "Nálepky" odmítány a svoji zvolenou nálepku podle vloženého programu pak chrání nekompromisně za každou cenu. Nikdy nepřiznají, že by se mohli mýlit. To dobře vidíme u všech politických stran skrytě řízenými, pro které je věta – "spletli jsme se", hrozným rouháním a takřka nepřímá žádanka o "hrdelní trest".

Když se stanete 'někým', tak se automaticky vyčleníte vůči někomu jinému

22.09.2022

Rychlá navigace: