Souvislosti, které všude nenajdete

Míříte ke Světlu nebo Temnotě?

Lžičky, které se snaží změřit oceán je podobný příměr, jako když se lidé snaží změřit Nekonečné Vědomí. V této souvislosti je třeba si připomenout existenci našeho fantomového "Já", které bylo vytvořeno, aby lidstvu bránilo ve spojení s jeho "Nekonečným vědomím". Abychom se osvobodili, musíme nejprve osvobodit naše uvězněné vědomí. Potom parazitickými bytostmi uměle vytvořená realita – "Matrix", ztratí nad námi svoji moc.

Jakmile si lidé uvědomí své Nekonečné "Já", svou duchovní nesmrtelnost a začnou vše plně vnímat a v souladu s tím i žít, uvidí, že umělý Matrix skutečně existuje a je vytvořen proto, aby nás uzavřel do krabice nevědomí a zotročil nás. Najednou se nám také zobrazí všechny metody, které byly používány k opanování našeho vědomí a k programování lidstva, aby z nás mohli čerpat energii. Archontí parazitický virus se totiž neumí přilepit na Nekonečné vědomí. Mezi těmito temnými entitami a "Nekonečným vědomím" je taková frekvenční propast, že potřebují ke svému energetickému parazitování na nás a k naplnění svých cílů naše "fantomové Já". Umí dokonale splétat pavučiny, do kterých nás zamotávají, ale pokud nakonec do nich své oběti nenalákají, budou se muset jít pást někam jinam. Aby lidé byli chyceni do těchto sítí, musí být lidská kořist i pavučina ve stejném frekvenčním pásmu a kořist musí být odpojena od té úrovně vědomí, která je schopna pavučinu a její cíle rozeznat, nepřijmout ji a vysmát se její troufalosti. Proto Archonti směřují všechny lidi k oddělenosti, izolovanosti a všemožně snižují jejich frekvenci – a to je ten pád "Člověka", to je to "vyhnání z ráje".

Tisíce let nám lžou a ještě nám drze tvrdí, že je to pro naše dobro. Zmanipulované archontí vlády poloprobuzeným lidem vnucují názor, že nejsme na plnou pravdu ještě připraveni, prý bychom ji neunesli. Ale na otrocký život ve lži, v obrovském klamu a v odporné Temnotě máme být připraveni? Není nic horšího než život v hlubokém nevědomí, neznalosti a nepochopení základních principů a zákonitostí. Takové "přežívání" nemá žádnou perspektivu a ničí smysl života. Život ve lži, v utajovaných skutečnostech, demagogii a povrchním klamu (reklamě) bere lidstvu základní schopnost vytvářet historické zkušenosti pro další generace a nedovolí lidstvu získat důležitou zpětnou vazbu, poučení a naprosto brzdí jeho přirozenou evoluci.

Jestli chce lidstvo získat zpět svou životní perspektivu, musí důrazně prosvětlit vše kolem sebe. Vše co se kolem nás odehrává, musí být jasné, srozumitelné a dohledatelné. Už nesmíme připustit žádné mlžení a netransparentnost. Už žádné tajné organizace, utajované obchodní smlouvy a politické dohody, obchodní tajemství s anonymními vlastníky. Je třeba vytvořit naprosto průhledné vztahy, životní podmínky a transparentní informační síť, ke které budou mít všichni přístup a budou moci díky ní správně ovlivňovat všechna svá i společná rozhodnutí.

Lidské kolektivní vědomí pak už nedovolí posun ke zlovolnému konání na Zemi a posun do extrémních, zatemňujících, protiekologických a protilidských poloh. Lidstvo musí zavést naprostou transparentnost a pak ji nekompromisně chránit a strážit, aby se již nikdy neopakovala informační izolace a to, že hrstka zlosynů tají, zkresluje a zamlčuje i zcela zásadní fakta a informace. Pravda a Světlo poznání patří k těm pro lidstvo nejdůležitějším hodnotám. Každý si musí položit základní otázku, zda se hlásí a pochází ze Světla nebo z Temnoty. Přestože jsme byli dlouho uvrženi do velmi hlubokého nevědomí a někteří lidé za tu dlouhou temnou dobu sešli ze své evoluční cesty a zadali si nějak s Temnotou, měli by se velmi rychle rozpomenout na to, kdo jsou a kam míří.

Míříte ke Světlu nebo Temnotě?

21.09.2022

Rychlá navigace: