Souvislosti, které všude nenajdete

Parazitické entity nám odčerpávají energii pomocí manipulace, nízkofrekvenčních anomálií a symbolů

Parazitování na lidské energii je trvale přítomné a je prováděno individuálně nebo kolektivně tisíce let. Když jsou lidské bytosti připojeny k archontskému frekvenčnímu pásmu, jejich energie může být odsávána způsoby, jaké si většina lidí ani neumí představit. Podstata spočívá v připoutání pozornosti k osobě nebo symbolu, který je spojen s nízkou frekvencí a skrze toto frekvenční spojení jsou lidé propojeni s Archonty. Tisíce lidí před Buckinghamským palácem soustředí svou pozornost na královnu nebo davy před Vatikánem na papeže. Kam jde pozornost tak tam jde i energie. Tak může dojít k odsávání energie generované davem.

Další způsob jak uchvátit energii je pomocí symbolů a je velmi důležité si to uvědomit. Tyto symboly jsou všude kolem nás a "nastražili" je na nás Archonti prostřednictvím náboženství, tajných společností a establishmentu ve všech jeho formách. Socha Svobody je symbolem zotročení od bohyně Semiramis nebo Ištar (další případ převrácení původní podstaty) a drží v ruce zapálenou pochodeň, klasický symbol archontské sítě. Pochodeň nebo plamen je symbolem tajného vědění a Archontů, kteří jsou také známí jako démoni ohně. Gnostici hovořili o Archontech, že jsou složeni ze "světélkujícího ohně" a i podle koránu jsou džinové složeni z "ohně bez kouře". Mohou vstupovat do naší reality prostřednictvím frekvence ohně. Proto je oheň tak často používaný v satanistických rituálech, a proto měli jezuité tak v oblibě upalovaní nebohých lidí, kteří se tak zároveň stávali rituálními oběťmi.

Významnými archontími symboly jsou vševidoucí oko, pyramida, šestiúhelník, šesticípá i pěticípá hvězda, kostka. Do Saturnské symboliky patří i lebka a kosti, související s rolí Saturnu jako vládce kosterního, hmotného systému a jeho spojení ze smrtí. Slavný, římský kopec Kapitol dostal název od latinského "caput" což znamená lebka a když je něco kaput je to ukončené a mrtvé, čili to znamená, že to náleží Saturnu. Dříve se Kapitol jmenoval "Hora Saturnu" a na jeho úpatí najdeme ruiny Saturnova chrámu. Odtud se odvíjí ovládaní Demiurgem a Saturnovým kultem smrti. Všechno je esoterická symbolika a dokonce podstrčený symbol křesťanství, Ježíš trpící na kříži, je vyobrazení satanistické oběti. A hned tu máme něco, na co se můžeme zaměřit, s čím se můžeme spojit a přes co protéká naše energie. Symboly Spojených národů, Evropské unie, korporací, náboženství, tajných společností a satanismu nejsou náhodné. Mají rituální a energetický význam. Tyto symboly frekvenčně znázorňují Demiurga, Archonty, Saturn, Měsíc a Matrix. Nejsou všude kolem nás tak bezdůvodně. Satanisty používaný pentagram v kruhu vytváří energetické zdi a umožňuje různým entitám proklouznout do naší reality, ale přitom jim nedovoluje uniknout z energetického štítu pentagramu. Satanisté se svých pánů bojí a mají k nim velký respekt. Tyto symboly jsou holografické projekce informačních polí a takto je musíme vnímat, pokud máme pochopit, o co tady jde. Mluvená slova jsou také energetická informační pole (zaklínadla, kletby, modlitby). U slov, která slyšíme, máme alespoň jakousi možnost volby jak reagovat a bránit se, ale u něčeho vizuálního jako jsou symboly, to možné není. Jsou to energetická pole stejně jako slova, ale vstupují do mozku přes zrakové senzory podvědomě, často aniž bychom si jich všimli. Proto jsou symboly tak mocné a úspěšné v infiltrování a manipulování reality. Zaměření na symbol vytváří energetické spojení. Propojíte se tak nejen se symbolem, ale i s tím co představuje. Když se v Mekce shromáždí muslimové ke své pouti hadži, aby věnovali svou pozornost kostce Kaaba, symbolu představujícímu Saturn, tak jsou "naladěni" na tuto frekvenci. A stejně je tomu tak, když muslimové po celém světě padají pětkrát denně na kolena čelem k Mekce a zaměřují svou pozornost na kostku Kaaba. Jejich energie tak může být vysávána a jejich mysl i těla jsou ještě silněji propojeny s Demiurgovým – Saturnovým virem. Toto vše vrhá úplně jiné světlo na motivy masového používání symbolů těmi, kteří to tu celou dobu řídili a manipulovali nás.

Parazitické entity nám odčerpávají energii pomocí manipulace, nízkofrekvenčních anomálií a symbolů

20.09.2022

Rychlá navigace: