Souvislosti, které všude nenajdete

Podle Fulforda (6. díl)

(6. díl)

Abychom pochopili, o jak obrovské a závažné změny právě jde, podívejme se znovu na kambrickou explozi. Přibližně 3,5 miliardy let byl život na Zemi mikroskopický. To, co bychom byli schopni spatřit pouhým okem, by byly hnědé šupiny nebo možná rohože řas. Pak náhle, asi před 530 miliony let, explodoval makroživot. Oceány se zaplnily oslnivou rozmanitostí forem života, které byly bilionkrát větší než cokoli, co existovalo předtím. Byl to evoluční ekvivalent velkého třesku. Nyní stojíme před podobným typem evolučního velkého třesku. Důvodem je to, že se lidé naučili ovládat a usměrňovat životní sílu. Nyní máme technologii, která nám umožňuje využívat základní genetické stavební kameny života k vytváření nových forem. Jsme také blízko dosažení nesmrtelnosti a nejrůznějších superschopností.

Můžeme také změnit své vlastní geny tak, abychom měli sílu mravence, oči orla, radar jako netopýři, sonar jako delfíni, elektrické smysly úhoře atd. Můžeme se také stát prakticky nesmrtelnými. Všichni bychom se tedy mohli stát nesmrtelnými superbytostmi. To není sci-fi, to je nyní skutečně možné. To znamená, že potřebujeme otevřenou debatu o tom, co s touto nově objevenou božskou mocí, kterou máme, dělat. Přinejmenším věřím, že většina z nás by raději žila mnohem déle než nyní. Standardní argument, který slýcháme proti nesmrtelnosti, je, že "planeta by se přelidnila". To je lež. Především, kdybychom v současné době dali každému člověku farmu pro samozásobení v čínském stylu, vešli bychom se s celou populací Země do státu Texas. Také bychom díky potlačeným energetickým technologiím mohli vytvořit celé nové ekosystémy v pouštích, zmrzlých pustinách a v podzemí. Nemusíme se ani odvolávat na "volnou energii". Lze to provést například pomocí vodíku získaného z vody s využitím sluneční energie. To znamená, že bychom mohli uživit mnohonásobně více lidí – žijících v souladu s přírodou – než nyní, i kdyby nám bylo zabráněno kolonizovat Vesmír.

Něco nebo někdo se tomu však snaží zabránit. Když se podíváme na to, co se s námi děje, zejména na Západě, v posledních dvou letech, vidíme, že se jistá mocná skupina snaží pozměnit naše geny pomocí vakcín, které z nás mají udělat domestikovaná zvířata. Jak se kdysi slavně pochlubil Henry Kissinger s plány Chazarské mafie: "V budoucnu bude pro obyčejné lidi stejně nemožné vzbouřit se proti nám, jako je pro ovce nemožné vzbouřit se proti farmáři."

Takže v současnosti vrcholí celoplanetární boj proti kmenové skupině, která si chce monopolizovat schopnost stát se nadčlověkem. Chtějí, abychom my ostatní měli krátký, nevědomý život v nevyhnutelném a trvalém otroctví. Jinými slovy, lidstvo se nachází na křižovatce. Buď se vydáme cestou trvalého zotročení, nebo se povzneseme na zcela novou úroveň existence. Nikdo, koho znám, se nechce stát hospodářským zvířetem žijícím v nelidských podmínkách, takže máme před sebou boj. Abychom porazili psychopaty na vysoké úrovni, kteří nás ovládají, podívejme se, co nám forenzní, na faktech založené vyšetřování může říci o tom, kdo nebo co se snaží zabránit nové kambrické explozi.

Podle Fulforda (6. díl)

06.09.2022

Rychlá navigace: