Souvislosti, které všude nenajdete

Mnozí velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která už trvá po tisíce let. V roce 48 před naším letopočtem Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti chtěli kontrolovat zásobu peněz, tím i moc a politickou situaci. Všichni víme, jak to s Juliem Caesarem dopadlo – byl zavražděn. Nám jen nebylo "umožněno" abychom pochopili pravý důvod jeho vraždy – odvážil se postavit na odpor bankéřům.
Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225 a stal se vůdčím teologem katolické církve. Velmi hlasitě se vyjadřoval ke zneužívání peněz a argumentoval, že požadování úroku je špatné, protože vede k placení "dvojitého poplatku" – poplatek jak za peníze samotné, tak za jejich používání. Jeho názory se řídily učením Aristotela, který tvrdil, že účelem peněz je sloužit členům společnosti a umožnit výměnu zboží potřebného pro spravedlivý život. Úrok byl vnímán jako věc proti rozumu a spravedlnosti, neboť používání peněz zatěžoval a zotročoval lidi. Je skutečně fascinující, že dokonce i církevní zákon zakázal během středověku v Evropě účtovat úrok za půjčky a dokonce úrok prohlásil za zločin zvaný "lichva".

Muammar Kaddáfí plánoval znovu zavedení zlatého dináru, který je zároveň měnou i v Iráku a který by se stal novou měnou pro celou oblast. Kaddáfí trval na tom, aby se africkým zemím platilo za exportovanou ropu pouze novými zlatými dináry. Realizace takových plateb by znamenala obrovské psychologické a finanční vítězství zemí Afriky, protože právě ony jsou největšími dodavateli světového zlata. Ale s tím nesouhlasili ti, kteří kontrolují zásoby peněz. Výsledkem bylo zničení plánu Kaddáfího a jeho veřejná poprava vysílaná pro výstrahu na všech světových zpravodajských kanálech.

Mnozí velcí myslitelé vždy stáli proti ziskuchtivým

29.08.2022

Rychlá navigace: