Souvislosti, které všude nenajdete

Obrovský podvod zvaný bankovnictví

Jedno z nejdůležitějších prohlášení pronesl Thomas Jefferson, jeden ze zakládajících otců USA, který přesně předpověděl, co se bude dít: "Věřím, že bankovní instituce jsou pro naši svobodu mnohem nebezpečnější než existující armády. Jestliže lidé v Americe někdy připustí, aby soukromé banky kontrolovaly stav jejich peněz, tak nejdříve působením inflace a následně deflací, banky a korporace, které okolo nich vyrostou, budou postupně připravovat lidi o všechen jejich majetek tak dlouho, až se jednou jejich děti probudí na kontinentu, který dobyli jejich otcové, jako chudáci bez domova. Moc k vydávání měny musí být bankám odebrána a vrácena lidem, kterým po právu patří." Soukromé banky a elitní bankéřské rodiny pak skutečně převzaly kontrolu nad světem, protože ovládly kontrolu zásob peněz.

Sir Josiah Stamp: "Bankovnictví začalo v nerovnosti a narodilo se ve hříchu. Bankéři vlastní zeměkouli. Seberte jim Zemi, ale ponechte jim moc tvořit peněžní vklady a jedním mávnutím pera vytvoří dost vkladů, aby si mohli koupit zase vše zpátky. Pokud jim tuto možnost vezmete, tak všechno nesmírné bohatství, jako je například to moje, zmizí, a ono by mělo zmizet, protože svět by byl mnohem šťastnější a lepší. Ale pokud chcete zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte je pokračovat ve tvorbě vkladů."

Britský Lord John Maynard Keynes: "Bankovními prostředky může vláda tajně a nepozorovaně konfiskovat bohatství lidí a ani jeden člověk z miliónu si této krádeže nevšimne."
Výňatek z ročenky pro státní zaměstnance "Organizátor", vydané v lednu 1934: "Dluhy se musí vybírat a hypotéky uzavírat před termínem tak rychle, jak je to jen možné. Když obyčejní lidé právní cestou ztratí domovy, bude se s nimi snadněji manipulovat a budou snadněji ovládáni centrální mocí předních finančníků. Lidé bez domova se s nimi nebudou hádat. Tato skutečnost je velmi dobře známa. Je to cesta jak ovládnout svět. Rozdělením lidí budou lidi přinuceni vydávat svou energii v bojích o nedůležitých otázkách, které nás nezajímají, s výjimkou výuky lidského stáda."

Mechanika moderních peněz (Federal Reserve Bank of Chicago): "Vlastní proces tvorby peněz se primárně odehrává v bankách. Bankéři objevili, že mohou tvořit půjčky pouze na základě svého slibu, že poskytnou peníze, nebo skrze dluhopisy, těm, kteří si půjčují. Tímto způsobem začali bankéři vytvářet peníze a transakční deposity včetně dluhopisů jsou moderní formou bankovek.

Tento malý krok od tisknutí bankovek k zapisování položek kreditního dluhu, který pak dlužník mohl "utrácet" prostřednictvím vypisování šeků umožnil, že bankéři ve skutečnosti nevyplácejí půjčky z peněz, které obdrží jako vklady. Vytváří jen iluzi peněz. To, co dělají, když tvoří půjčky je, že vyrábějí inflaci, kterou pak musí splácet všichni lidé."

Obrovský podvod zvaný bankovnictví

30.08.2022

Rychlá navigace: