Souvislosti, které všude nenajdete

Cílem temných protilidských manipulátorů je abyste uvěřili některému z jejich archontských programů

Katolicismus, židokřesťanství, islám, židovství, šivaismus, všechny politické strany, fašismus, komunismus, demokracie, ale také i věda. To všechno jsou uměle vytvořené systémy víry, které slouží ústřední archontí síle. Vytváří neustále problémy a zdroje nejrůznějšího rozptýlení a tak perfektně odvádí pozornost od skutečného problému lidí od temných mimozemských manipulátorů, hybridů a Archontů. Usilovně se snaží o to, abychom v sobě zabili naši duchovní podstatu, lidskou identitu a odpojili naše duše od vyššího vědomí. Potlačují naši přirozenou lidskou sounáležitost a manipulují nás k tomu, abychom se oddělili od kolektivního vědomí a zapomněli všechny historické zkušenosti lidstva a svého rodu. Snaží se všemožně rozbít institut rodiny a zničit všechny pozitivní tradice. Chtějí zpřetrhat naše kořeny, které nás vyživují, dávají nám sílu, moudrost a nezlomnost.

Jejich cílem je rozdělení lidstva na digitální body a ty zapojit do své ovládací sítě a na kousky beztvaré hmoty, které by pak mohli Archonti a jejich hybridní zástupci zde na Zemi modelovat do jakékoliv formy. Pokud budeme součástí nějaké politické strany, klubu či náboženství nebo se postavíme na jednu stranu v nějakém konfliktu, tak to je přesně to, co Archonti chtějí: Odvést pozornost od toho, kdo je skutečnou příčinou a původcem všeho zla. Syonisti, Vatikán a katolická církev, američtí neokloni jsou v konečném důsledky koně z jedné jejich stáje, jen mají jinou tvář. Je to podobné, jako jsou na nižší úrovni Merkelová a francouzký prezident Macron zaměstnanci chazarské Rothschildovské mafie. Všechno je ale v konečném důsledku podřízeno Archontům.

Všechny původně světelné ideje, Ježíšovy úžasné myšlenky, duchovně vyspělé systémy, humánní ideologie a světlé duchovní nauky jsou cílevědomě postupně překrucovány, zatemňovány a infiltrovány archontským virem. Proto se původně krásné a čisté, průzračné myšlenky postupně mění v temnou lež a démonský škleb. Tak vidíme jak v rámci láskyplného, křesťanského a čistého "Nezabiješ" jsou upalováni vědomí a pokrokoví lidé jako "čarodějnice", je vybíjeno mírumilovné obyvatelstvo v křižáckých výpravách a zabíjeni ti nejčistší (Bogomilové, Kataři). Zažili jsme, jak rychle byly pošlapány a devastovány ideje "Francouzské revoluce" – "Volnost, rovnost bratrství". Viděli jsme, jak důsledně byly myšlenky přátelství a soudružství přeměněny v komunistické společnosti na zvůli, násilí a zabíjení, a jak se slogan "svoboda, rovnost, bratrství" ve Francouzské revoluci přetavil ve smrt těch, kteří byli původně propagátory svobody a tolerance.

Nemusíme ale propadat skepsi a panice. Stačí si uvědomit, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Musíme si "vzpomenout", že jsme nesmrtelné duše, inkarnované v této falešné "skutečnosti" jako "avataři" do hmotných těl, které nám slouží jako dopravní prostředek a hmotná schránka naší světelné duše a nástroj pro získávání zkušeností. Naše intenzivní ponoření do nejhlubšího nitra nás přivede k důležitému vnitřnímu poznání a k propojení s naší skutečnou podstatou – se svým Duchem a Světlem poznání. To nás zcela osvobodí od strachu a hrůz této pseudoreality. Pak už jako vnější pozorovatelé v zóně vnitřního klidu, v bezpečí svého mystického středu a v "oku" materialistického uragánu, který roztáčí, žene a neustále devastuje kolem nás veškerou hmotu, můžeme pozitivně ovlivňovat a probouzet všechny zmatené a začarované a pomáhat postupně všem lidem zbavit se archontského klamu, lži a otroctví.

Cílem temných protilidských manipulátorů je abyste uvěřili některému z jejich archontských programů

01.10.2022

Rychlá navigace: