Souvislosti, které všude nenajdete

Vatikán nemá nic společného s Bohem

Božské vědomí existuje, ale Vatikán s tímto Bohem nemá naprosto nic společného a jen se za něj schovává, páchá zločiny proti lidskosti, směřuje lidi k nevědomosti, otroctví a veškeré lidstvo po celém světě jen rozděluje. Používá k tomu velmi staré programy, které vedou lidi k slepé poslušnosti a udržují lidstvo v totální nevědomosti, strachu a beznaději. V kostele se nikdo pravdu nedozví, ani to, jak se může osvobodit, zbavit utrpení a už vůbec ne to, co se děje ve světě, kdo stojí za genocidou celých národů. Velkou rolí v ní sehrál právě Vatikán, uměle vytvořený starobylými archontskými rodovými liniemi z Itálie. Vatikán nashromáždil majetky v hodnotě 500 triliónů dolarů, které nakradl a naloupil při násilné kolonizaci, genocidě národů a při mocenském ovládání mnoha států ve jménu "Boha".

Katolická církev s Vatikánem v minulosti zabíjela a upalovala každého, kdo se nechtěl dát pokřtít a uctíval dál své "pohanské bohy". Za tento "smrtelný hřích" propadl také jejich majetek církvi. Vatikán stojí za lhaním, mučením, upalováním lidí, krádežemi dětí, pedofilií, satanskými rituály. Tyto zdrcující informace musí každým dnem zpracovat další a další lidé. Proti praktikám Katolické církve se zvedá stále větší vlna znechucení a po pochopení její role v historii mohou svůj život spojit s touto církví jen lidé naprosto nevědomí a naprosto zvrácení. Být součástí takové organizace jako je tato, znamená podporovat čisté zlo. Je třeba si uvědomit, že nevědomost nikoho neomlouvá a nezbavuje karmické zodpovědnosti za své postoje. Každý, kdo se jimi nechá naprogramovat, stává se spolupachatelem ničení a devastace ostatních lidí, národů, životního prostředí a celého harmonického chodu světa. Zároveň s tím vším napomáhá k udržování naprostého zla u moci zla na této planetě a neustálému vedení dalších a dalších válek a eskalaci násilí, chaosu a nerovnováhy.

Ti, co chodí do kostelů, ani netuší, na jaké démonské spirituální síly se napojují a že tímto otevírají dveře k tomu, aby jim byla pomalu odebírána jejich životní energie, ničeno jejich biopole i aura. Jen zmatený a zmanipulovaný člověk necítí Temnotu v pozadí církve, která se schovává za ty nejčistší ideály a hodnoty a hlásí se k těm, kteří zabíjí a likvidují ostatní lidi. Vatikánské programy dělají z lidí tupé, odevzdané a poslušné ovce bez vlastní vůle, což je duševní genocida. Vatikán se stal mistrem v provozování tohoto obrovského zločinu, ale podílel se zdatně i na fyzické genocidě a v oboru genocidy národů je nepřekonatelný. Zmanipulovaní obyčejní knězi vůbec netušili kam a do jaké společnosti se dostali a komu sloužila jejich naivní poslušnost a vyžadovaná pokora...

Satanisty ovládnutý Vatikán se stal nástrojem na kontrolu a ovládání zbytku světa a zmanipulovaných mas. Lidé ovládnutí jejich temnými programy naprosto nejsou schopni se poučit. Ovládací programy jsou tak silné a mocné, že se tito lidé drží zuby nehty naprogramovaným memů a frází. Jejich závislost na těchto dogmatických programech je stejně velká jako závislost feťáků na narkotikách a jimi konzumovaných drogách. Pokud se pokusíme udělat těmto lidem osvětu a přivést je na cestu poznání, je jejich reakce stejná jako kdybychom jim chtěli sebrat heroin. Ale není jiná cesta než pomalu detoxikovat jejich mysl, aby se zbavili této závislosti a začali žít opět v pravdě. Tak se vyčistí naše kolektivní vědomí a znovu se na Zemi nastolí životní podmínky založené na lásce, pravdě, lidskosti a transparentnosti. V prvé řadě ale musíme všechny zlovolné protilidské síly identifikovat, pochopit, odhalit a musíme se naučit jim říkat: DOST a NE.

Vatikán nemá nic společného s Bohem

17.09.2022

Rychlá navigace: