Souvislosti, které všude nenajdete

Manipulace napříč věků

Kdo dlouhodobě ovládá lidstvo, kdo bere lidstvu již dosažené mety v nejrůznějších oblastech lidského vědění? Kdo a proč falešně interpretuje lidskou historii a doslova krade lidem kolektivní paměť? Je smyslem umělé amnézie lidstva zabránit tomu, aby si většina vězňů na zeměkouli uvědomila, že musí jako živočišný druh držet pospolu, vzájemně se podporovat a pečlivě střežit své veškeré historické zkušenosti a že jsme mnohem více, než kus hmoty, jelikož jsme nesmrtelné duchovní bytosti inkarnované do svých současných těl?
Proč tedy lidstvo, jako každý jiný živočišný druh, spolu nespolupracuje, pečlivě neshromažďuje důležité informace a dovednosti a naopak dovolí degenerativní vývoj, morální rozklad a ztrátu svých skutečných životních hodnot prověřených časy, ničení svého životního prostředí, mučení a zabíjení příslušníků svého živočišného druhu, zatajování a překrucování důležitých evolučních informací?
Toto vše není a nemůže být v zájmu lidstva a zdá se být evidentní, že se za těmito skutečnostmi skrývá mimozemský faktor a jeho skrytá agenda.

Napříč věky je ničeno systematicky vědění a pokrok. Jsou vypalovány knihovny, ničeny kulturní památky, které vypovídají o jiné historii než je ta, která je prezentována globálním predátorem. Skutečná historie je lidem zamlčována stejně tak jako jejich původ, to kdo jsou a proč tu jsou. Neúprosně jsou ničeny historické kořeny národů, ze kterých čerpají lidé velikou sílu, zkušenosti a neocenitelné poznání. Snaží se je nahradit beztvarým multikulturalismem.
Všichni jsme postupně odváděni od spolupráce, kreativity a od péče o životní prostředí, přírodu i matku Zemi a dalších skutečných lidských hodnot. Naopak je nám vnucován systém konkurence a moci, egoismu, boje, závisti a hromadění majetku. Byly a jsou podporovány jakékoliv antagonismy a jejich nesmiřitelný boj, který přináší jen negaci, utrpení, zlo a negativní energii. A tak jsou stavěni bílí proti barevným, chudí proti bohatým, chytří proti hloupým, vzdělaní proti nevzdělaným, národ proti národu, muži proti ženám, ale i klub proti klubu, náboženství proti náboženství. Ze všech těchto protivenství energeticky těží síly, které za tím vším stojí.

Manipulace napříč věků

Dějiny píší vítězové. Kdo jsou ti, kteří tisíce let podsouvají lidem zkreslený pohled na skutečnou historii lidstva a brání pravdě, lásce, sounáležitosti, spolupráci a šíření humánních hodnot a ideálů.
Jak může někdo tak snadno manipulovat naší současnou realitou a nemuset se ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačit si často s vágními a abstraktními nálepkami. Dokonce musíme někdy snášet velmi průhledné a do očí bijící lži a polopravdy. Zasvěcení informují o tom, že manipulátoři realizují umělou nevědomost lidstva pomocí znalostí multidimenzionální bio-fyziky, kdy přístup k těmto datům byl lidstvu zabráněn prostřednictvím technologie celoplanetárních frekvencí a informace zadrženy prostřednictvím technologie aurických implantátů, které vytváří neprůchodné frekvenční bariéry pro vnímání určitých informací.

22.12.2016

Rychlá navigace: