Souvislosti, které všude nenajdete

Ivo Wiesner: Loutkáři lidstva

Hovoříme–li o "loutkářích" mám na mysli pozemské manipulátory s osudy Země a lidstva, o kterých se někdy hovoří jako o šedých eminencích či tajné vládě světa. Jsou to oni, kdo se pokouší vodit lidstvo jako loutky na neviditelných provázcích, spletených ze strachu o život, hrozby bídy, náboženského fanatismu, chamtivosti, touhy po moci, závisti a dalších negativních aspektů, které lidstvu darovali jako svou filosofii spolu s otcovskou částí genomu lyranští renegáti Elohim, alias Bafath či Gizeh Intelligence a jejich pokračovatelé souhrnně označovaní jako Cabal (Ilumináti, Sionisté atd.). Můžeme pozorovat, že se v různých obdobích se železnou pravidelností neustále opakuje podobný vzorec myšlení a jednání. Podle tohoto vzorce se ti, kteří nějakým způsobem získali soubor předstíraných nadlidských vlastností, kterým říkají "urozenost", nebo přinejmenším bohatství a moc, jež jim dovolily tu urozenost zakoupit, brzy sami sebe utvrzují v přesvědčení, že právě oni jsou tou nejkvalitnější částí lidského společenství (elitou), které podle jakýchsi nikde nezapsaných zákonů od přirozenosti náleží nárok na zvláštní výsady a téměř absolutní moc, kterou dokážou mnoha způsoby uplatňovat a vesměs bez skrupulí okrádají, podvádějí, olupují a svou schopností rychle bohatnout se ve vlastních očích povyšují na společenskou elitu. Jejich nulové morální krédo a naprostá absence etiky jim dovoluje bez sebemenších výčitek svědomí "vytunelovat" a přivést do konkurzu jakoukoliv společnost, aniž berou ohledy na zaměstnance přicházející o práci a životní perspektivu. Stejně tak jsou schopni bez skrupulí a pod falešnými sliby připravit staré lidi o jejich celoživotní úspory a majetek.

Ten, kdo dokáže vidět i věci v pozadí, vidí nebo alespoň tuší maldekianský škleb těch, co se na Zemi inkarnovali jako finanční, mocenská a vojenská elita těsně před zánikem Maldeku. Tato maldekianská elita, která se usidlila na Zemi, představovala část renegátů humanoidní lyransko-veganské rasy jménem Bafath, která se odtrhla od mírumilovné většiny, vybudovala militaristickou fašisticky zaměřenou kulturu, spolupracující s civilizacemi Drakonů a Nose Greys (Deros), tradičně velmi nepřátelskými vůči pozemskému lidstvu.

Bafath jsou propojeni s řadou tajných skupin a společností, existujících v rámci zastřešující organizace Iluminátů/sionistů, jako tajná organizace Committee 300. Konečným cílem skupiny Bafath, označované někdy jako Gizeh Imperium nebo Gizeh Intelligence, bylo zrušení národní svrchovanosti všech států, aby je mohli zapojit do globálního společenství, řízeného pomocí centrálního komputeru. Program tohoto komputeru, původně pojmenovaný Kamagol 1 a později modernizovaný v Kamagol 2, byl postaven na myšlence jednotného státně uznaného náboženství, jehož duchovním představitelem měl být údajně prorok a falešný spasitel Maytreia. Do této "hry" s lidstvem jsou zapleteni také Insektoidi z Aldebaranu a další militaristicky orientované mimozemské mocnosti, především Orion Empire a Aliance Anchara. Jde o komplot fašisticky orientovaných a technologicky vyspělých vesmírných mocností, které se snaží zpětně v čase kolonizovat evolucí nedotčené hvězdné systémy. Ze svých základen, nacházejících se v jiné časoprostorové dimenzi (Aldebaranu), posílají prostoročasovými tunely své invazní síly zpět do vzdálené minulosti, aby tam mohly zavést své diktátorské programy.

Souhrnně je tato prastará Lyransko-veganská humanoidní rasa v biblických pramenech nazývána Elohim, sumerské tabulky ji označují jako An-nu-na-ki (děti Boha Annu), ale setkáváme se i s označením Elders (Staří), Bafath (Gizeh Intelligence), Maldekiané či Mardukové. Tito Elohim se v běhu času rozštěpili na mnoho skupin, jako například na skupinu Aštar, skupinu Gizeh, skupinu Kondroskan, rasu Summi Er, rasu Marduků či Maldekianů, Natasů, Luciferianů, atd., ale spíš než nějaké rasové odlišnosti je rozdělovaly skupinové a osobní zájmy jejich vůdců. Jednotní však zůstávali v jediném bodě, kterým byla snaha o uchopení moci a plné ovládnutí Země.

Některé ze skupin Elohim, které se odštěpily od hlavní lyranské rasy, jsou dnes považovány za renegáty z důvodů genetické degenerace, ale především pro hluboký pokles etiky. Některé skupiny Elohim (Mardukové, Summi Er) svoji obrannou strategii založily na vytváření kompaktního společenství s pevnou vnitřní militantní strukturou, řízenou z jediného centra, podobně jako je tomu u kolektivních hmyzích společenství (mravenci, termiti, vosy, včely). Každý člen takového "kolektivistického společenství" byl již v dětství "osazen čipem" propojený s centrálním komputerem, jehož program vytváří a kontroluje několikačlenná skupina pocházející z vládnoucí elity. Takovým komputerovým programem pro pozemské lidstvo měl být Kamagol I a Kamagol II. Tímto způsobem by bylo možno vytvořit velmi akceschopné společenství za cenu potlačení svobody myšlení a jednání u jednotlivých členů společenství, kteří by nebyli členy vládnoucí elity. To je ovšem krystalicky čistá forma technologicky vyspělého nacizmu, o jehož vybudování tolik usiloval Hitler a nacisté. Jak zjišťujeme, je "kolektivistický systém" u mnoha hvězdných společenství běžný, má ale jednu podstatnou vadu. Jestliže totiž nějakým vnějším zásahem dojde k přerušení spojení jedince s centrem, je tento jedinec ztracen a jeho vědomí je zachváceno chaosem. Je-li taková ztráta komunikace masivní, vzniká masivní chaos a společenství se jako celek rozpadá. Příkladem mohou být četné havárie mimozemských letounů ve 40. a 50. letech, které byly způsobeny samotnými piloty, jejichž mozky byly zkratovány, když se piloti dostali do kontaktu se silným radarovým paprskem o frekvenci mezi 710 až 750 MHz. Tomuto rozsahu frekvencí se říká "mentální okno".

09.04.2017

Rychlá navigace: