Souvislosti, které všude nenajdete

Temnota našlapuje pomalu a plíživě

"Plíživě nastolovaná totalita" je archontská metoda ovládání lidstva. Funguje tak, že plíživě postupuje ke svému cíli, krůček po krůčku. Ty jsou tak malé, že si málokdo všimne, že jsou vzájemně propojené a míří jedním směrem, ke globálnímu orwellovskému státu. Toto ale tito manipulátoři nechtějí prozradit příliš brzy, aby lidé jejich úmysl nepřekazili. Potřebují nejprve vytvořit struktury ovládání v takové míře, že v konečné fázi už nebude podstatné, zda o tom lidé budou vědět nebo ne. Jdou z bodu A do bodu B a každý malý krůček prezentují jako samostatnou izolovanou změnu. Touto technikou bylo nastoleno diktátorství Evropské unie a postupně se touto metodou přechází od zóny volného obchodu k fašistickému centrálně ovládanému byrokratickému superstrátu, který má zničit národní suverenitu, zrušit jakékoliv soukromé vlastnictví a totálně zotročit celé lidstvo. Toto prozradil představitel francouzských Rothschildů Jean Monnet v dopise příteli datovaném 30. dubna 1952:

Evropské národy budou vedeny k superstrátu tak, aby jejich lid nechápal, co se děje. Toho lze dosáhnout postupnými kroky, kdy bude každý jednotlivý krok zakamuflován jako jednotlivé opatření ekonomického významu, který ale vždy v konečném důsledku povede nevratně k vytvoření federace.

K tomu také došlo a dál neustále dochází: rozdrcením lidu Řecka na základě vykonstruovaných finančních důvodů, nejmenováním a odmítnutím levicové vládní koalice v Portugalsku, která vyhrála volby a měla absolutní většinu v parlamentu, protože byla skeptická vůči EU. Řecko ani Portugalsko už nejsou demokratické země a podle plánu mají následovat další země, ve kterých jsou již nainstalovány loutkové archontské režimy. Tyto plány "nenápadně" naplňují pomocí politické manipulace a prostřednictvím jimi ovládaných médií. Většina "fantomových Já" tuto zvůli vůbec nevnímá, protože jsou uzavřena do své krátkozrakosti a do své přijaté značky, se kterou se ztotožnili. Může to být rodina, zaměstnání, kariéra, sport, koníček, televize nebo cokoliv, co odvede jejich pozornost od panoramatu odvíjejících se událostí. Abyste mohli uvidět skutečnou realitu, potřebujete mít alespoň minimální napojení na "Nekonečné vědomí" a na svou aktivní pravou hemisféru.

Dobrým příkladem krátkozrakého vnímání a zabývání se jen podstrčeným osobním fantomovým zájmem je případ návrhu šéfa britské labouristické strany, aby se nevydávalo 100 miliard liber za systém atomových zbraní Trident. Tento návrh odborové svazy krátkozrace odmítly s tím, že musí bránit pracovní místa. Potenciální dopad na odbory pro tyto lidi se stal důležitějším, než důsledky pro celý svět a masové vraždění nevinných lidí zbraněmi vyrobenými odborovými členy. Alternativní místa pro ně vytvořená za těch 100 miliard liber, která by mohla být vytvořena, prošla nepovšimnuta jejich periferním viděním. Len Mc Cleckey, generální tajemník unie řekl: "Uvědomuji si morální dilema a obrovské náklady na obnovu systému Trident, zejména v této době úsporných opatření, ale nejdůležitější jsou pro nás pracovní místa členů naší komunity."

Toto je přesně perspektiva archontského vnímání "fantomového Já". Postupně nás zatahuje do globální otrocké společnosti ještě extrémnější, než jakou předvídal Orwell. Pro dosažení takové zrůdné a protilidské společnosti je rozhodující, aby se archontským hybridním sítím podařilo odvést pozornost od toho, co se děje, podobně jako kouzelník, který vás přiměje, abyste se dívali na jednu jeho ruku, zatímco trik provádí ruka druhá. Archontský systém chrlí nepřetržitý proud nejrůznějších rozptýlení, aby se pozornost zaměřila na nepodstatné věci. Je to nejvyšší stupeň chorobného dožadování pozornosti. "Fantomová Já", která se jejich činností nechala oblafnout, jenom klušou vpřed s klapkami na očích, upnuté na svůj osobní zájem, což pak archontím manipulátorům umožňuje pokračovat v pro lidi zhoubných akcích.

Temnota našlapuje pomalu a plíživě

26.09.2022

Rychlá navigace: