Souvislosti, které všude nenajdete

Superfantomová "Já"

Fantomová "Já" patřící do "elitních" pokrevních linií a ti, co jsou tak hluboce zamoření archontským virem se nakonec tímto virem sami postupně stávají. Můžeme je nazvat jako "superfantomy". Jsou to psychopati, k nimž můžeme přiřadit tyto vlastnosti: lehkovážnost a povrchní kouzlo, okázalost, narcistický pohled na sebe, patologické lhaní, vychytralost a manipulace, absence lítosti, emoční plytkost, bezcitnost, absence empatie, neochota přijmout zodpovědnost za své činy, tendence nudit se, parazitický způsob života, absence realistických dlouhodobých cílů, impulzivnost, nezodpovědnost. Superfantomové jsou natolik emočně odpojení, že vnímají druhé lidi jen jako předměty, se kterými se dá manipulovat a které mohou bez jakéhokoliv znepokojení zničit. Totéž platí o archontsko-reptiliánských pokrevních liniích. Tyto informace by měly být budíčkem pro všechny, kteří tvrdí: "To by oni přece nikdy neudělali". Ne, vy byste to nikdy neudělali, ale oni ano a ještě si to užívají... Představte si, že svět řídí "lidé", kteří necítí žádnou empatii nebo lítost nad důsledky svých činů vůči bezbranným lidem a nemají bezpečnostní mechanizmus, který by zastavil jakoukoliv míru násilného a surového chování. Nemají žádný pocit lítosti nad používáním armády k masovým vraždám civilního obyvatelstva, žen i dětí a nad nucením těch nejchudších a nejzranitelnějších k utahování opasků a k životu v bídě a utrpení. Žádný člověk, který nemá takové psychopatické rysy, by toto nedělal a nepodporoval, ale psychopati to dokážou bez jakékoliv citové vazby. Dokonce si chaos a strádání lidí, které způsobují, užívají. Ti z pokrevních linií totiž vidí kategorii smrti a utrpení jako svůj životní program, jako "stravu" pro virus, který v nich bují a ovládá je. To, co dělají, mohou dělat jenom ti, kteří postrádají veškerou empatii a lítost nad tím, že jejich činy ničí životy jednotlivců a celé národy. Farmaceutický a biotechnický průmysl, bankovnictví, stejně jako žurnalistika v podání těch, kteří škodolibě ničí lidské životy, jsou hřištěm psychopatů. Příslušníci armády jsou trénováni, aby se z nich stali psychopati, kteří budou podřízeni ještě větším psychopatům a budou slepě plnit jejich příkazy. Oči jsou okna do duše, a když se podíváte do chladných očí psychopatů, díváte se přímo na archontský virus.

Archontský systém se stále snaží aktivovat psychopatické rysy po celém světě nejrůznějšími pobídkami a propagandou. Cynismus, násilí, utrpení, korupce a nelidská bezcitnost je lidem podsouvána jako normálním věc do seriálů, filmů, veškeré kultury a počítačových her, aby co nejvíce aktivoval tento psychopatický program. Archontský virus tak infikuje od základu lidskou společnost. Proto je nutné a důležité to přijmout a postavit se tomu... Lidí, kteří si toto vše uvědomují, velmi rychle přibývá a svržení archontské nadvlády nad lidstvem je již velmi blízko.

Superfantomová 'Já'

29.09.2022

Rychlá navigace: