Souvislosti, které všude nenajdete

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Únik z našeho falešného vidění světa a průnik do chápání pravé podstaty naší reality a existence probíhá na individuální úrovni v podobě postupného odkrývání celé řady předpřipravených manipulačních vrstev. Na unikající jedince z tohoto falešného matrixu je nachystána celá řada léček, do kterých jsou takoví jedinci umně chytáni. Pokud někdo prohlédne některou z falešných vrstev, tak je na nově vytvořené pláni opět tápajícím hledajícím a v této situaci je opět zranitelný i když už méně a lze jej nalákat na falešnou cestu, byť o úroveň manipulace vyšší, než na které se operuje s nevědomou a omámenou veřejností. V těchto vyšších vrstvách se již nemanipuluje na úrovni racionální, ale na úrovních interpretačních, jinak řečeno přiznává se zde mnoho z toho, co se v nižších vrstvách dogmaticky popírá a zesměšňuje, ale interpretace a vysvětlování jsou sofistikovaně zavádějící a scestná. Pod trvalou falzifikací a utajováním je samotná holografická povaha lidské bytosti. Lidská bytost je multidimenzionální energetický útvar s 12-ti úrovňovou anatomií. Těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou kristovské duchovní rodiny a pak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Platí inkarnační mechanizmy, kdy se vědomí vtěluje do těla, ale jsou tajeny dvě klíčové skutečnosti. První je princip cyklické holografické tvorby lidského těla lidským vědomím a druhou pak fakt, že lidské vědomí si ve své 12-ti prvkové architektuře nese ve svých vyšších energetických úrovních svoji originální a nezmanipulovanou podobu - matrici, využitelnou pro holografickou manifestaci svého těla, kterou je schopno v tomto procesu využívat k opravám karmicky znečištěných a záměrně cizí vůlí poškozených nižších energetických vrstev své anatomie. Vyplývá z toho, že svobodné lidské vědomí se může bez narození inkarnovat či manifestovat nebo vydat se na misi do kterékoliv z 12-ti dimenzí evolučních úrovní našeho vesmíru, tam udělat to, co je potřeba a posléze se bez smrti vrátit domů z mise.
Dále pak nesvobodné lidské vědomí informovaných lidí může využít znalosti holografického manifestačního principu ke své vlastní energo-bio-terapii s cílem osvobodit se z pout svěrací kazajky samotky i z vězení samotného, ve kterém se většina lidstva nachází.

Vzestup a únik z falešného vidění světa

Manipulativní snižování našich frekvencí

Zlost, závist, smutek, lítost, chamtivost, arogance, sebelítost, vina, rozmrzelost, méněcennost, lži, falešná pýcha, nadřazenost a egoistický přístup má devastující vliv na naše zdraví a rozvoj vyššího vědomí. Naopak radost, mír, láska, vyrovnanost, laskavost, dobrota, empatie, štědrost, pravda, soucit a víra nás uzdravují a umožňují nám spojit se se svým vyšším já a postupně získávat schopnosti, které jsme před tisíci lety začaly postupně ztrácet. Je nám všemi dostupnými prostředky bráněno k aktivaci šišinky mozkové, prostřednictvím které bychom se spojili se svým vyšším vědomím. Proto jsou lidem otravována těla různými jedy a snižovány různými způsoby jejich frekvence, což nám brání v duchovní evoluci. Proto entity, které si z lidí udělaly stádo vyrábějící nízkofrekvenční energii (jejich potravu), dělají vše proto, abychom jako civilizace nikdy nedospěli, a oni tak nepřišly o zdroj potravy.

22.12.2016

Rychlá navigace: