Souvislosti, které všude nenajdete

Další členové skupiny tajného vesmírného programu mi poskytli důkazy o tom, že mnoho vůdců a celebrit na Západě ovládají "mimozemští paraziti"

Plazí, parazitičtí droni jsou řízeni mimozemskou U.I., která ovládala náš svět od babylonských časů. K ovládnutí člověka dojde, když Vril vstříkne svůj brk/proboscis do lidského oka, kde parazit ještěrky převezme a ovládne lidský, hostitelský mozek. Pro lidskou bytost je celý proces velmi bolestivý, dokud lidské vědomí zcela nezemře a dokud vědomí parazita nemá Vril vše plně pod svou kontrolou. Většina paměti a schopností bývalého člověka je zachována a vědomí parazita pak napodobuje jeho chování. Bývalý člověk se tímto promění na dron. Takto infikovaní lidé jsou používáni vrilem k infiltraci vlád, nejvyšších náboženských struktur, vrcholných pater finančních a právních systémů, organizací a korporací.

Takto ovládnutí muži i ženy často ztrácejí vlasy v mladším věku. Jejich inteligence je snížená s minimální kapacitou. Jejich potomci mají zvýšené riziko vytvoření různých porodních abnormalit. Droni jsou často neschopní empatie/sympatie a mohou poměrně často vykazovat psychotické chování. Tito "trubci" si užívají perverze, sexuální deviace a sebeuspokojení. Dron se bude zdát jako nemocný člověk, dokud se plně nezotaví po parazitické infekci, která trvá různou dobu, ale obvykle krátkou dobu. Oko, které bylo napadeno sondou, bude postiženo a většinou se nikdy zcela nezotaví, takže postižené oko bude vypadat odlišně od druhého. Většina dronů vypadá úplně normálně a chodí nepozorovaně mezi námi.  Proboscis Vril se spojí s lidským okem a uvolní pěnovou látku, kterou parazit vstříkne do lidského mozku. Nešťastný člověk trpí dočasnou agónií. Jakmile se parazit usídlí v mozku, člověk přestane existovat a Vril získá plnou kontrolu nad hostitelským tělem. Odvěký symbol "Horova oka" představuje odvěký parazitický proces, který byl pečlivě skryt v historických knihách. Drony zajišťují, že program Vril úspěšně pokračuje a zbabělí a ochotně poslušní lidé jim pomáhají zachovat při životě jejich misi a tento stav trvá až do současné doby!

Drony NEMAJÍ ještěrčí oči. V lidském těle nedochází k žádným velkým nebo zjevným fyzickým změnám. Jedinou změnou je, že lidské vědomí přestane existovat a vědomí Vril ovládne tělo. Drony ale NEJSOU měňavci. Jakmile ještěrka převezme vládu nad člověkem, nedochází k žádnému přesunu dovnitř a ven z těla, protože se jedná o trvalý jednorázový přesun, dokud vědomí ještěrky nezanikne. Vědomí lidé se snažili tento proces metaforicky popsat, protože pro ně a jejich kultury bylo obtížné sdělit informace o existenci Vrilu, aby jim nebylo ublíženo za pokus o odhalení prastarého tajemství.

Nadměrné mrkání nebo olizování rtů MOHOU být rysy ještěrky, které se přenášejí s jejím vědomím. Každopádně drony NEJSOU milí lidé. Mají ještěří vědomí, které zabilo lidskou bytost prostřednictvím parazita, aby bylo pomoženo agendě Vril. Většina dronů je bezohledná, psychopatická, sexuálně motivovaná a sadistická. Také se uvádí se, že Vril ovlivňuje mužské genitálie, což vede ke vzniku nedostatečně vyvinutého penisu. Také tato agenda vysvětluje původ děsivých černých očí.

Je snadné najít mnoho podobných příkladů v přírodě, kdy paraziti přebírají nebo ovlivňují mysl různých živočišných druhů – krys, kobylek a dokonce i lidí a mění jejich chování a vzhled.

Až tato bitva o osvobození planety Země konečně skončí, musíme chtít plné veřejné odhalení všech těchto skutečností. Rozhodně nepotřebujeme žádné, ať už lidské či mimozemské kontrolory, kteří by za nás rozhodovali o tom, jak máme žít a co máme dělat. Musíme mít možnost svobodné volby a rozhodnout sami o své budoucnosti.

Další členové skupiny tajného vesmírného programu mi poskytli důkazy o tom, že mnoho vůdců a celebrit na Západě ovládají 'mimozemští paraziti'

11.09.2022

Rychlá navigace: