Souvislosti, které všude nenajdete

Vakcinace jako smrt duše: Krev a DNA tvoří most pro působení ducha ve hmotě na Zemi

Celá řada mikrobiologů a lékařů vyjádřila obavu, že plánované pravidelné očkování změní lidskou DNA, a tím i genetické složení krve, a tak bude přerušeno spojení mezi lidskou duší, naším Duchem a Božskou jiskrou! Mnohé informace spojují tyto události se satanským znamením šelmy, před kterým varuje biblická kniha – Zjevení Jana!
(16) "A dá znamení na pravou ruku nebo na čelo každému, malému i velkému, bohatému i chudobnému, svobodnému i otrokovi. (17a)... aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jen ten, kdo má znamení: jméno šelmy nebo číslo jejího jména." O něco dále ve Zjevení je důrazné varování, abychom nepřijímali ani jméno, ani vlastnosti ŠELMY – A jiný, třetí anděl šel za nimi a volal mocným hlasem: "Kdo se pokloní šelmě a jejímu obrazu a přijme znamení na čelo nebo na ruku, bude pít víno božího hněvu..."
Krev, nebo spíše její genetické složení, skutečně velmi úzce souvisí s fungováním duší. I prorok Abdrushin se věnoval tomuto tématu.
Hlavním účelem lidské krve je vytvořit most pro působení ducha ve hmotě na Zemi! Vyzařování krve je ve skutečnosti mostem pro činnost duše a pro navázání jejího spojení s vyšší realitou. A to může nastat jen tehdy, pokud má tato krev velmi konkrétní a určité složení vhodné pro danou duši... Duch může toto složení i změnit. A toto je také tajemství slov: "Duch tvoří tělo".
Vstup duše do inkarnačního cyklu je přímo spojený se začátkem krevního oběhu! To, že krev je spojená s Duchem napovídá i fakt, že až se vstupem Ducha do vznikajícího dětského těla při vtělení, které probíhá uprostřed těhotenství v určitém stádiu vývoje plodu, začne v těle plodu cirkulovat vlastní krev a pracovat jeho srdce. To způsobuje první pohyby plodu. Naopak při pozemské smrti, když Duch opustí tělo, krev přestává pulzovat a úplně zaniká.
Samotná krev tedy existuje, jen je-li v těle přítomen Duch. Ve skutečnosti je to tak, že jen se vstupem Ducha do těla se může patřičně vytvořit lidská krev a s jeho odchodem už nemůže krev dále existovat ve své pravé podstatě. Vyzařování krve je tedy skutečným mostem pro činnost duše, která může dobře a správně fungovat jen tehdy, pokud má tato krev to správné složení, které je vhodné pro danou duši.
Duchovně nastavení lidé již vědí, že DNA funguje podobně jako anténa, která je naladěná na určitou frekvenci. Lidská krev má ty správné rezonanční vlastnosti a je nositelem energie, která rozvádí vysokou vibrační energii božské jiskry ze srdce člověka do celého hmotného těla. Vnímaví, informovaní a moudří lidé proto v této chvíli získali další důležitou informaci pro ještě lepší pochopení, proč nás tak usilovně služebníci Temnoty nutí do vakcinace a naopak pochopí, proč je zase "pracovníci Světla" naléhavě varují před přijetím znaku šelmy – vakcíny, která geneticky pozměňuje krev. Je skutečně velká pravděpodobnost, že vaše krev, nositelka vaší DNA, bude vakcínou mRNA geneticky modifikovaná tak, že změní svoje vibrační (rezonanční) charakteristiky natolik, že ztratíte spojení se svou Božskou jiskrou. Důsledek tohoto procesu je pak jen jeden – "smrt duše".

Vakcinace jako smrt duše: Krev a DNA tvoří most pro působení ducha ve hmotě na Zemi

10.12.2021

Rychlá navigace: