Souvislosti, které všude nenajdete

Nezapomínejte: Máme stále k dispozici to nejcennější – svobodnou vůli a možnost volby...

Zamyslete se prosím, opravdu si myslíte, že materialistická satanistická věda, která udržuje lidstvo tak dlouho v nevědomosti o duchovní podstatě člověka, bude mít zájem o zlepšení jeho duchovního stavu? Šokující je, že tuto manipulaci s lidstvem předpověděl před více jak sto lety Rudolf Steiner když napsal: "V budoucnosti bude snaha odstranit lidskou duši pomocí medicíny. Pod záminkou 'zachování zdraví' bude vytvořena vakcína, kterou se bude lidské tělo 'léčit' ihned po narození, aby se u člověka nemohla rozvinout myšlenka na existenci duše a Ducha. Materialistickým lékařům bude 'svěřen' úkol, aby odstranili duši lidstva. Tak, jak se dnes lidé očkují proti té či oné chorobě, tak v budoucnosti budou chtít očkovat děti látkou, která způsobí, že již nebudou vystaveni 'šílenství' duchovního života. Takový člověk by pak byl sice mimořádně inteligentní, ale nevyvinulo by se v něm žádné svědomí. Toto je cíl některých materialistických kruhů. Taková vakcína pak lehce způsobí, že se éterické tělo odpojí od fyzického těla. Po tomto odpojení by se vztah mezi Vesmírem a éterickým tělem člověka stal mimořádně nestabilní a lidé by se stali automatem, protože fyzické tělo skutečně vnímajícího člověka musí být na Zemi prozářeno duchovní vůlí. Taková vakcína by se stala silou, prostřednictvím které by se člověk už nemohl zbavit materialistického pocitu vnímání reality a stal by se materialisticky konstituovanou osobností, která by se už nebyla schopna pozdvihnout k duchovním principům."
Varovaní duchovně zaměřených lidí před vakcinací je založené na důkladných odborných vědomostech, ale také na biblickém proroctví, které nás jasně varuje, abychom nyní na konci věku, v čase soudu, rozhodně nepřijímali znamení šelmy! Zůstaňte prosím v Kristovském vědomí a nenechejme se zlákat "výhodami", které vám ďáblovi služebníci nabídnou ani nepodlehněte vytvářenému nátlaku a strachu, kterými je lidstvo manipulováno k přijetí vakcinace. V mRNA vakcíně se totiž nachází technologie, které mohou velmi rychle změnit způsob, jakým žijete, vnímáte a skrýt ještě více před vámi správnou odpověď na otázky: "Kdo jste a co jste: ..."
Ostatně s touto likvidační perspektivou pro lidstvo se už vůbec netají a neskrývaně o ní i hovoří arciglobalista Klaus Šváb, když agituje: "Čtvrtá průmyslová revoluce povede ke spojení naší fyzické, digitální a biologické identity."
Nepodlehněte zvrácenostem, které propagují a vnucují nám odlidštění prorokové Umělé Inteligence, kteří si společně notují s odpornými satanisty, negativními mimozemšťany a tlačí lidstvo do sebezáhuby a totálního otroctví, ve své snaze totálního ovládnutí Země. Potlačte svůj strach a nezapomínejte, že máme vedle obrovské podpory "mírumilovného Vesmíru" stále ještě k dispozici to nejcennější – svobodnou vůli a možnost svobodné volby...

Nezapomínejte: Máme stále k dispozici to nejcennější – svobodnou vůli a možnost volby...

11.12.2021

Rychlá navigace: