Souvislosti, které všude nenajdete

Vakcína mRNA mění náš energetický status

Byly učiněny energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli chránit svoje zdraví pomocí vakcíny, a zdá se, že její účinky jsou mnohem hlubší, než si mnozí myslí. Původní energetický stav zdravé bytosti, která neměla žádné zablokované oblasti a přijímala, jak energii Země (červená spirála ve spodní části těla) tak i energii Zdroje (spirála na vrchu hlavy). Obě tyto energie proudí do těla a svým spojením vytvářejí určité vibrace, které vyživují různé části těla (čakry).
Už 1. den po aplikaci mRNA vakcíny se tělo snažilo kompenzovat náhlý nedostatek energie ze Zdroje a snažilo se jej nahradit mnohem těžší a hustější energií ze Země, která ale slouží zejména na udržení a materializaci hmoty a na veškeré hmotné tvoření v tomto světě. Její místo je v dolní části těla, ale jakmile se začne rozšiřovat do vyšších částí těla, které potřebují mnohem jemnější energii, "spálí" tyto oblasti (horečkou, zápalem a kyselostí). Jemné energetické dráhy se přeruší a tělo už dále není schopné vést přes tyto poničené části ani energii, ani žádné informace.
Je zřejmé, že očkovaná osoba má zcela jiné energetické pole, jako lidé neočkovaní. A také je jasné, že energetická pole bytostí, které se setkávají nebo spolu sdílí životní prostor, na sebe navzájem energeticky působí. A vzhledem k různé intenzitě a různorodé vyváženosti energetických polí jednotlivých lidí dochází mezi nimi k nejrůznějším interakcím. Samozřejmě, že v případě neočkovaných lidí také velmi záleží na tom, jak jsou jejich energetická pole vyvážená.
Očkovaná osoba už 30 dní po mRNA vakcíně má velmi omezený přísun energie ze Zdroje, protože toto spojení procházející temenem hlavy je zablokované. Takový člověk má proto velmi potlačenou schopnost přijímat určité informace (intuice) nebo tuto schopnost ztrácí úplně. Osoba s vyrovnanými energiemi, která je díky své vnímavosti schopná přijímat informace z různých zdrojů a umí je zpracovávat, cítí v kontaktu s očkovaným tlak jeho hutnější energie, která na něj působí. Vyvolává v něm pocit strachu a ohrožení. Jasně vnímá hněv a paniku, které z něho vychází. Za tohoto stavu je velmi důležité nenechat se jakkoliv vyprovokovat a tak si udržet svůj neporušený a vyvážený stav. Pokud se ale energetická ochrana neočkovaného naruší, tuhá energie pocházející od očkované osoby ho může velmi negativně ovlivnit. Proto je tak důležité vědomě být ve svém vyváženém středu a v klidném, harmonické stavu.
Velmi často se ale stává, že máme buď dočasně nebo dlouhodobě narušený náš energetický systém nebo některou z jeho částí. Za těchto okolností jsou energetická centra našeho těla oslabená nebo nefungují tak, jak by měla. Pak mnohem hůře odoláváme působením cizích vlivů a my lehčeji vpouštíme k sobě cizí energie z našeho okolí. Za této situace se cítíme zneužití a slabí. Jestliže se však naučíme zachovávat si patřičný emocionální odstup, tyto těžké energie by nás neměly nějak výrazně oslabovat.

Vakcína mRNA mění náš energetický status

12.12.2021

Rychlá navigace: