Souvislosti, které všude nenajdete

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Bylo prokázáno a je jisté, že pokud se střetneme s nositeli mRNA vakcíny, je velmi pravděpodobné, že to na nás zanechá nějaký dočasný energetický otisk. Co se ale stane, když je okolní energetické pole mnohem silnější, než to, o které nás připravili očkováním? Pokud máme okolo sebe takové silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že budeme imunní vůči všemu, co by nás nějakým způsobem negativně ovlivňovalo. Zdá se, že ani mocnost, která dokázala ovládnout v minulosti téměř celý svět, už nemá sílu změnit něco, co právě přichází, a co je mnohem silnější, jak ona.
To je velmi důležitý poznatek! Cesta ke svobodě se otevírá a naše Svoboda je na dosah, jen toho využít. Jediné, co musíme nyní udělat je objevit v sobě sílu, kterou jsme ale v sobě vždy měli a přestat věnovat svou energii strachu, který je kolem nás.
Většina z nás má na svém energetickém těle mnoho nezpracovaných bloků z minulosti, které se neustále vracejí, projevují a připomínají nám, že bychom je měli účinně zpracovat a rozpustit. Proto neustále ovlivňují naše pocity, vztahy s ostatními, naše přesvědčení a násobí naše problémy ve fyzickém těle. V důsledku toho náš energetický systém nemůže správně fungovat a my nemůžeme naplno využít svůj potenciál. Jestliže se chceme dostat z tohoto exponovaného stavu, musíme začít na sobě pracovat, převzít zodpovědnost za svůj život i za své zdraví. Existuje mnoho způsobů, jak tento chorobný stav "léčit" a jak se v této situaci správně zachovat. Za všech okolností však musíme mít vždy odvahu podívat se do svého nitra a odhalit to, co jsme před sebou tak dlouho skrývali, a co jsme za žádnou cenu nechtěli vidět.
Přestože již směřujeme do 4., případně 5. hustoty, musíme ještě dořešit nejrůznější prohřešky ze 3D a dokončit tak naše harmonické nastavení. Musíme se naučit čelit strachu, který v sobě nosíme a stát se silnou a sebevědomou bytostí. To se ihned odrazí v našem energetickém poli. Postupně můžeme získat schopnost vidět do jiných světů, komunikovat se všemi druhy bytostí a léčit prostřednictvím bezpodmínečné lásky. Bytost s takovým energetickým polem má schopnost ovlivňovat i měnit trojrozměrnou realitu a může být imunní vůči všemu, co by jí mohlo v 3D světě ublížit.
Transformace, která mohutně finišuje na všech úrovních, postupně přeměňuje všechno, co bylo součástí staré Země. To, co se nyní děje, je zcela přirozené a je součástí našeho vývoje a tento proces nemůže nikdo zastavit. Bytosti, které chtějí ovládat druhé, se vždy budou snažit tento vývoj zastavit, přerušit nebo alespoň zpomalit. Ale jak by mohl někdo zastavit proces, který je tak mohutný a mocný? Přesto se o to budou pokoušet do poslední chvíle a někteří z těch, kteří ještě nejsou plně vědomí, jsou zmatení, silně zmanipulovaní a netuší, co se s nimi děje, jim podlehnou a ztratí tak svou poslední možnost projít tímto výjimečným obdobím v plném vědomí a využít ho pro svůj vzestup a duchovní vývoj.

Existuje síla, která je ještě mocnější!

13.12.2021

Rychlá navigace: