Souvislosti, které všude nenajdete

Dlouhodobě je nám zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

(1. díl)

Royal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který už ve 30. letech minulého století vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si ale globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny.
V roce 1920 dokončil Raymond Rife stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součástí a byl schopný zvětšit pozorovaný virus na 60 000 násobek normální velikosti. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který uviděl živé viry a velmi dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco takového mohlo poskytnout. Moderní elektronové mikroskopy totiž okamžitě zabíjejí to, co je zkoumáno a nám ukazují jen mrtvé zbytky organizmů.
V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu, množí se a přímo reagují na karcinogenní látky a také přímo ukázaly, jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.
Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem individuální podpis každého mikroorganismu, potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus a zviditelnila ho. Tak mohl stanovit příslušnou frekvenci, na které oscilují jednotlivé organizmy. Každá molekula totiž osciluje na svoji vlastní frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Tak popsal jednotlivé mikroorganismy a vytvořil úžasný soupis jednotlivých mikroorganismů a popsal na které frekvenci příslušný virus, bakterie nebo organismus osciluje. Byl to neskutečně převratný objev (do dneška nedoceněný), něco podobného jako Mendělevova tabulka prvků.
Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je ozářen frekvencí a rezonancí shodnou s jeho vlastní frekvencí, na které normálně osciluje. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem. Rezonance pak zesilovala jejich vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.
Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí. Rife překonal toto omezení použitím techniky, která se stala běžnou s příchodem rozhlasového vysílání. On osvětlil mikroorganismus (obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato interference již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry) viditelné bez jejich zabití způsobem, které ani dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny – Royal Raymond Rife jeden z největších utajených géniů lidstva 1

08.11.2023

Rychlá navigace: