Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 60. část: Principy očisty životního pole od parazitů

Dýcháním. Nádech a výdech jsou propojené a není mezi nimi přestávka. Výdech je samovolný, bez napětí, a přirozeně následuje za nádechem. Nádech i výdech je nezbytné provádět nosem. Jen v některých případech je povoleno dýchat ústy. Při intenzivním cirkulačním dýchání (šedesátkrát až osmdesátkrát za minutu) dochází k akumulaci energie v životním poli a k zesílení její cirkulace. Člověk, který dýchá tímto způsobem, vnímá proudění energie a cítí, v jakých místech je zablokována (bolest, nepříjemné pocity) dutinou nebo zkreslením. Vzduch se dostává do plic pouze v omezeném množství, protože se pohybuje a cirkuluje jen v oblasti kolem nosohltanu. To je důležitý rys této dýchací metody: nevdechujete vzduch do plic, nýbrž jej s pomocí nádechů a pasivních výdechů nechávejte volně proudit nosohltanem. Při takovémto způsobu dýchání, jenž obsahuje aktivní nádech a pasivní výdech, se aktivuje vegetativní nervový systém, který posiluje látkovou výměnu v organismu, zvyšuje množství červených krvinek, cukru a hormonů v krvi, zabraňuje vzniku zánětlivých procesů a alergických reakcí. Vzduch se v plicích jakoby zastaví a v organismu se začne hromadit kysličník uhličitý. V důsledku toho se člověk začne potit a otevřou se mu póry. Dýchání je možné měnit podle následujících parametrů: zvětšit nebo zmenšit objem nádechu, obměňovat jeho rychlost, nadechovat vzduch do spodní, horní a střední oblasti plic, dýchat nosem nebo ústy (dýchání ústy je málo účinné, protože tím zadržujeme jen nepatrné množství energie, které se vstřebává v nosních kanálech). Tato metoda dýchání vás nabije energií. V končetinách a celém těle pocítíte nový příliv energie, což bude důkazem toho, že dýcháte správně.

Uvolněním

Hlavním cílem úplného uvolnění těla je připomenout si, že dýchání ovlivňuje zvýšení energetického potenciálu v organismu. Potlačené emoce se ukládají ve vrstvách a každá z těchto vrstev se utváří v konkrétním úseku života. Jestliže se potlačená vrstva energie dostane ven, stačí obvykle aktivovat jinou potlačenou vrstvu, jež se nachází pod ní. Nyní je důležité, abyste všechno negativní, co se bude vylučovat cirkulačním dýcháním z hlubin životního pole (čili z podvědomí), změnili na pozitivní. Jinými slovy budete znovu prožívat strach, hněv i jiné pocity, ale nebudete se vlastně bát ani zlobit, nýbrž zůstanete v klidu a budete nadšení jejich silou a projevem. Prožijte je s pozitivními myšlenkami, radujte se a mějte ze sebe a z této očisty dobrý pocit.

Být vděčným. Prožívejme pocit vděčnosti za svou existenci a za své bytí právě tady a teď.

Okouzlením. Milujte každý okamžik svého života a buďte nadšení z každé maličkosti. Budete-li milovat vše, co v životě existuje, jen pro samu skutečnost, že to existuje, získáte křišťálově čisté životní pole. Radujte se z maličkostí a rychle se očistíte. Láteření a odmítání znamená, že se proces očisty zastavil a vy si vypěstujete další psychologický blok či dutinu.

Smíchem. Smích je zase příznakem úspěšné očisty.

Důvěrou. Pochybnosti samy o sobě také představují psychologický blok a způsobují dutiny.

Léčebný potenciál hudby. Různé formy zvuku byly odpradávna využívány jako prostředek ke změně vědomí. Monotónní bubnování a zpěv patřily k hlavním prostředkům šamanů v různých oblastech světa. Kvalitní hudba má jednu velmi cennou vlastnost, projevující se při změněných stavech vědomí. Pomáhá najít zapomenuté psychické bloky a vyjádřit je, posílit a prohloubit tento proces a také dodává jiný význam určitým prožitkům. Dlouhodobý poslech hudby vytváří jakousi nosnou vlnu, která člověku pomáhá zvládnout nepříjemné zkušenosti, překonat psychické zábrany, dosáhnout pokory a usmíření, a tím se osvobodit. Vybraná hudba zvláštním způsobem uvolňuje skryté agrese, fyzické bolesti, sexuální a smyslové pocity. Během očistné seance je důležité, abyste se plně odevzdali proudu hudby, abyste ji nechali proniknout do celého těla a reagovali na ni spontánně. Vyberete-li si hudbu s textem, měl by být v cizím jazyce, který neznáte. Hudbu vybírejte podle toho, jaký psychický blok chcete odstranit a vyvést z organismu.
Mezi patnáctou a pětačtyřicátou minutou poslechu se usazený emoční odpad uvolní a utrhne, což znamená, že seance byla úspěšně ukončena. Starší a silnější psychické bloky vyžadují dvouhodinovou až tříhodinovou seanci. Pro jejich aktivaci je nezbytné mnohem víc energie, kterou poskytuje například cirkulační dýchání.

Magnetickým polem a harmonickými frekvencemi

Magnetické pole a Solfeggiho frekvence harmonizují energetický tok v buňkách, tkáních, krevní lymfě a v celém těle. Pomáhají také odstraňovat energetické nerovnováhy, psychologické bloky a trhliny.

Principy očisty životního pole od parazitů

16.10.2019

Rychlá navigace: