Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 61. část: Metodika očisty životního pole

  • Snažte se být nadšení ze všeho, co cítíte.
  • Všechny pocity a vjemy přijímejte jako nádherné okamžiky a vnitřně je velebte.
  • Při poslechu hudby zaujměte pohodlnou pozici, při které se uklidníte a uvolníte. Poloha vleže je nejlepší.
  • Začněte pomalu, jednoduchou formou a přirozeně provádět cirkulační dýchání. Neměli byste mít pocit, že máte plíce napumpovány vzduchem k prasknutí. Všechno, co vzniká ve vašem vědomí (strach, různé prožitky a jevy), co vnímáte je pro vaše dobro. Koupejte se v nekonečném oceánu krásy a blaha. Všechno, co děláte (spontánní pohyby, křik a jiné projevy), vede k celkové očistě vaší bytosti.
  • Očistnou seanci ukončíte tehdy, jakmile je většina psychických bloků aktivizována, vyvedena na povrch a odstraněna. Nakonec se budete cítit velmi dobře a vnímat pocit vnitřního osvobození a lehkosti.

Během provádění očisty životního pole se v každém člověku odehrávají různé změny, které můžeme rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se uvolňují psychické bloky a postupně vyvěrají na povrch, za druhé se aktivizují paraziti v jednotlivých polích, pokud se nacházejí v organismu.
Na psychické bloky je vyvíjen určitý tlak, jenž se většinou projevuje jako pevné a bolestivé útvary. Jakmile se energie v celém organismu vyváží s energií psychického bloku, ten se rozplyne a začne z organismu odcházet.

Někdy si v organismu spokojeně žije parazit životního pole a je jasné, že se mu energetická bouře vyvolaná cirkulačním dýcháním nebude líbit. Začne se tedy projevovat, zejména tím, že začne specificky působit na vědomí člověka.

Každý člověk má mnoho dutin a mnoho různých typů psychických bloků (životní pole je jako odpadní nádrž pro energetický odpad a stokrát, možná i tisíckrát převyšuje nádrž ve fyzickém těle; nicméně i ona "nádrž" má svoji hranici), a proto proces jeho očisty trvá několik let. Budete-li provádět očistné seance pravidelně jednu až dvě hodiny denně, pak k jeho očistě stačí rok, někdy i méně. Blahodárný účinek uvedených uzdravovacích mechanismů se na fyzickém těle projeví mnohem rychleji. S každou správně provedenou seancí budete zdravější a váš život kvalitnější.

Metodika očisty životního pole

17.10.2019

Rychlá navigace: