Souvislosti, které všude nenajdete

Měli byste vědět – 59. část: Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

 • Strach z uzavřených prostor a místností.
 • Značná ztráta tělesné hmotnosti během příliš krátkého časového úseku.
 • Pokud člověk špatně spí a ráno se probudí celý unavený.
 • Pokud člověk nesnáší pohled na sebe v zrcadle nebo vidí své oči jakoby gelovité.
 • Když se objevuje uvnitř zorničky červené oko.
 • Člověk slyší prapodivné zvuky, které jako by vycházely z něho – psí štěkot nebo kočičí mňoukání, případně další.
 • Různé zvuky v místnosti, například skřípot, šramot a šustot, slyšitelné zejména v noci; praskají lampy, žárovky, sklenice, vázy nebo jiné skleněné předměty.
 • Nesnášenlivost vůně kadidla.
 • Trvalý dlouhodobý úpadek sil, nechuť žít a občasné myšlenky na sebevraždu.
 • Výskyt většího množství myší, mravenců, švábů a dalších škůdců.
 • Člověk je na první pohled churavý, doslova se ztrácí před očima a žádné léky mu nepomáhají. Cítí se hlavně zesláblý – příznak vysávání energie někým jiným.
 • Často trpí bolestmi hlavy (energetický kanál je v hlavě).
 • Je mu nevolno a zvrací (energie je pohlcována energetickým kanálem v hlavě natolik silně, že vzniká její zpětný tok a ten se projevuje zvracením).
 • Stažené hrdlo, kámen v břiše (podle toho se pozná, kde a v jakém energetickém centru došlo k napojení a vytvoření kanálu).
 • Někdy i ztráta vědomí (je-li organismus úplně vysát v důsledku masivního odebírání energie).
 • Zlost a agresivita (zde tkví příčina maniakálních projevů, kdy je navenek realizována vůle parazita skrze zasaženého člověka. Strach, bolest a dočasný odchod vědomí z těla podporuje usídlování parazitů v člověku a jeho nakažení).

Po vyhnání temných bytostí a běsů z těla mnohé nemoci mizí nebo se sami začnou léčit. Specifika tví v tom, že negativní energie se může nasměrovat na cokoliv, dokonce i na ikony. Dokud se člověk charakterově nezmění, zůstane nemocný.

Očista energetického pole. Starší lidé za život nashromáždili spoustu prožitého stresu, pocitů uražení, strachů a dalších negativních vjemů a ty nyní negativně ovlivňují stav jejich fyzického těla. Člověk už nemá dobrou koordinaci pohybů, špatně chodí a všechny orgány, funkce a svaly mu fungují hůře než v mladých letech. Každý psychický blok, zejména strach a hněv, znamenají prudké zvýšení energetiky uvnitř životního pole. Vznikají různé praskliny a dutiny a jejich energetika několikanásobně převyšuje energetiku životního pole člověka. Tyto praskliny a dutiny jsou energetickými parazity životního pole člověka a aktivně mu brání normálně žít. Je nutné pozvednout energetiku životního pole na úroveň energetiky praskliny nebo dutiny. Jakmile energetika těla dosáhne úrovně energetiky dutiny, zničí se. V okamžiku, kdy se vysvobodí mocné energie a jejich komponenty, tělo se začne třást a člověka polije horko či chlad. Onemocnění na fyzické úrovni pak po nějaké době takřka nepozorovaně odezní.

Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

15.10.2019

Rychlá navigace: